Egils Levits
Valsts prezidenta Egila Levita uzruna Latvijas Mākslas akadēmijas simtgades svinībās un grāmatas “LMA100” atvēršanas svētkos

Augsti godātais rektora kungs!

Dārgie mācībspēki!

Studenti!

Mīļā tauta!

Mīļie kultūras darbinieki!

I

Es sveicu jūs Latvijas Mākslas akadēmijas 100. gadadienā!

Iedomāsimies, kāds bija laiks pirms 100 gadiem.. Tā bija Bermontiāde. Latvijas valdība atradās īsu brīdi pat uz kuģa, jo tā bija vienīgā teritorija, ko Latvija kontrolēja. Dažādas armijas nāca un gāja, bet kas notika? Tika nodibināta Latvijas Mākslas akadēmija. Par spīti haotiskajam laikam latvieši to uzskatīja par būtisku vajadzību – izveidot šādu iestādi. Tas norāda uz to, kādu lomu latviešiem, latviešu identitātei, Latvijas politikā spēlē māksla un kultūra. Kultūra plašākā nozīmē un māksla kā kultūras sastāvdaļa.

Šī iestāde ir pastāvējusi nepārtraukti 100 gadu cauri dažādiem laikmetiem – cauri demokrātiskai Latvijai, cauri Ulmaņlaikiem, cauri Padomju okupācijai un Vācijas okupācijai, un nu jau turpat 30 gadus brīvā, neatkarīgā Latvijā.

II

Latvijas izglītības sistēma, plašāk – kultūras sistēma, vēl plašāk – Latvijas valsts nav iedomājama bez Latvijas Mākslas akadēmijas. Mēs esam tikai nepilni 2 miljoni, un, lai pastāvētu, mums vajag kaut ko īpašu. Šis īpašais ir latviešu valoda, latviešu kultūra.

Latvijas Mākslas akadēmija, plašākā nozīmē, ir centrs, ap ko rodas māksla un kultūra. Beidzot šo akadēmiju, cilvēki ieiet kultūras dzīvē un mūža gaitā rada daudz mākslas darbu, kas ir mūsu kultūras sastāvdaļa.

Latvija – kultūras lielvalsts! Un to mēs varam teikt ar lepnumu un bez nekādas kautrēšanās.

III

Man šodien bija saruna ar Indijas viceprezidentu. Indijā dzīvo pusotrs miljards iedzīvotāju, un mēs – aptuveni 2 miljoni jeb “vidēja lieluma Indijas ciems” pēc iedzīvotāju skaita – varam runāt vienā acu augstumā. Mēs runājām gan par biznesa, gan kultūras sakariem. Kultūras sakari kā viens no mūsu kopējiem elementiem, kas vieno nelielo Latviju ar lielo Indiju, jo mūsu kultūras bagātības ir vienvērtīgas un vienlīdzīgas. Gan indieši, gan latvieši ir ieinteresēti šajā apmaiņā. Šis ir tikai kā piemērs tam, ka mēs varam būt droši un lepni par savu kultūru, kas ir pamats mūsu identitātei.

Kultūra ir pirms valsts, un kultūra pavada valsti visu laiku. Valsts bez kultūras (Latvijas gadījumā) nevar pastāvēt. Tai nebūtu jēgas.

Latvijas Mākslas akadēmija kā iestāde ir devusi, dod un arī turpmāk dos savu nesalīdzināmo pienesumu latviešu kultūrai. Līdz ar to latviskai identitātei – Latvijas valstij.

Priecīgus svētkus!

Valsts prezidents Egils Levits piedalās Latvijas Mākslas akadēmijas simtgades svinībās un grāmatas “LMA100” atvēršanas svētkos