Egils Levits
Valsts prezidenta Egila Levita uzruna Latvijas Rotari klubu pārstāvjiem

Man ir gods un prieks šodien satikt jūs, rotariešus, no dažādiem klubiem!

Rotari ideja balstās labdarībā un sociālajā atbildībā. Sociālā atbildība savukārt ir viena no Satversmes pamatvērtībām, kas pat ir ietverta Satversmes ievadā, un tur ir teikts, ka ikvienam (protams, arī “Rotari” kluba biedriem) ir jācenšas vairot kopējo labumu.

Kopējo labumu mēs varam vairot dažādos veidos, proti, gan strādājot savā ikdienas darbā, gan dažādās sabiedriskajās aktivitātēs, tai skaitā nodarbojoties arī ar labdarību.

Labdarības aktivitātes balstās sociālajā atbildībā. Mūsu sistēma vienlaikus paredz to, ka cilvēki, kuriem izdodas labāk, iegūst vairāk, bet tie, kuriem tā nepaveicas, iegūst mazāk. Taču sociālā atbildībā nozīmē to, ka tie, kuriem ir vairāk, rūpējas par tiem, kuriem ir mazāk. Arī Rotari ideja 1905. gadā balstījās domā, ka tiem, kuriem veicas labāk, ir īpaša atbildība un uzdevums savā veidā palīdzēt tiem, kuriem nesokas tik labi, neatkarīgi no tā, vai tā ir sistēmas vaina vai individuāla problēma.

Labdarība pieder pie modernas sabiedrības, pie demokrātiskas sabiedrības un pie sociāli atbildīgas valsts. Es pirmīt minēju vienu Satversmes jēdzienu – kopējais labums, tagad es minu otru Satversmes jēdzienu – sociāli atbildīga valsts. Latvija ir definēta kā demokrātiska, nacionāla, tiesiska un sociāli atbildīga valsts. Šie četri principi veido Latvijas demokrātijas pamatprincipus, un viens no šiem – sociāli atbildīga valsts – ir tikpat svarīgs kā visi pārējie.

Man jāsaka, ka pasaulē visas valstis nav sevi definējušas kā sociāli atbildīgas valstis. Eiropā, es teiktu, lielākā daļa valstu tādas ir, bet, ja mēs skatāmies globāli, nebūt ne visas valstis pasaulē ir sociāli atbildīgas. Latvija pieder pie šīm sociāli atbildīgām valstīm.

Kādā veidā šis sociālais atbildīgums tiek īstenots? Galvenokārt tas tiek īstenots ar nodokļu sistēmu, valsts darbību un valsts atbildību, bet tas tiek īstenots arī individuālā kārtā – katrs cilvēks ir aicināts dot savu pienesumu šai sociālajai atbildībai. Paldies jums, ka esat atsaukušies šim aicinājumam!

Es priecājos šodien būt šeit un redzēt tik daudz cilvēku, kuri izjūt šo Satversmes aicinājumu un Eiropas kopējo aicinājumu darboties kopējā labuma un sociāli atbildīgas valsts interesēs.

03.02.2020. Valsts prezidents Egils Levits tiekas ar kluba “Latvijas rotarieši” pārstāvjiem