Egils Levits
Valsts prezidents Egils Levits savā kabinetā.

Cienījamie Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras biedri!

Sirsnīgi sveicu jūs pirmajā klātienes biedru sapulcē kopš 2020. gada!

Mēs atrodamies dinamisku notikumu pasaulē. Gan krīzes, ko izdzīvojam, gan iespējas, kas paveras, liek mums būt drosmīgiem savos lēmumos. Taču – lai, dažādas grūtības pārvarot, mēs taptu stiprāki un izturīgāki, ir vajadzīgs vēl kas. Ir vajadzīga apņēmība atbalstīt citam citu. Un tieši tam ir kalpojusi Tirdzniecības un rūpniecības kamera un sadarbība tās ietvaros.

Jums, uzņēmējiem, pēdējie gadi nav bijuši viegli. Es patiesi augstu vērtēju Tirdzniecības un rūpniecības kameras ieguldījumu, atbalstot gan mazos, gan lielos uzņēmējus reģionos un pilsētās.

Jūs esat snieguši informāciju par izaugsmes iespējām ārvalstu tirgos. Jūs esat analizējuši tirgus attīstību dažādos sektoros. Jūs esat aktualizējuši tematus par kopējo Latvijas ekonomikas attīstību.

Es arī vēlos pateikties Tirdzniecības un rūpniecības kamerai un tās biedriem par akciju “Ukrainas labums”. Tas ir bijis vēl viens pienesums Latvijas lielajā un pašaizliedzīgajā atbalstā Ukrainai.

Kā biedru organizācijai jums ir nozīmīga loma Latvijas biznesa vides veidošanā.

Tirdzniecības un rūpniecības kamera nodrošina platformu gan uzņēmēju diskusijām, gan diskusijām ar politikas veidotājiem. Tirdzniecības un rūpniecības kamera ir bijis stabils un uzticams partneris.

Godātie uzņēmēji!

Valdība kā savu mērķi ir definējusi ekonomikas transformāciju. Šāda transformācija būs iespējama, tikai balstoties jaunās zināšanās. Un šīm zināšanām jānonāk līdz ražošanai un produktam vai sniegtajam pakalpojumam.

Tā ir digitālo tehnoloģiju iespēju izmantošana un darbinieku digitālo prasmju uzlabošana. Tā ir augstāka produktivitāte un līdz ar to – arī augstāka konkurētspēja.

Es arī esmu aicinājis jauno valdību nopietni domāt, kā uzlabot uzņēmējdarbības vidi, kā atbalstīt jaundibinātos, mazos un vidējos uzņēmumus.

Uzņēmējdarbības attīstībai tuvākajos gados ir pieejami nozīmīgi līdzekļi. Mums jāmāk tos prasmīgi izmantot.

Paldies ikvienam no jums par darbu, ko jūs veicat gan sava uzņēmuma, gan arī visas Latvijas labklājības stiprināšanai!

VIDEO: