Nacionālā drošība Egils Levits
Egils Levits nodod karogu

Nacionālo bruņoto spēku komandiera kungs! Karavīri!

Šodien ir nozīmīga diena ne tikai 2. reģionālā nodrošinājuma centra karavīriem, bet arī Lielvārdei un visiem Latvijas gaisa spēkiem, kā arī Vidzemes un Latgales novadu Zemessardzes vienībām.

Jau 1919. gada 7. jūnijā tika dibināts Latvijas Bruņoto spēku Aviācijas parks, vēlāk pārsaukts par Aviācijas pulku. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 1992. gada 17. jūnijā aizsardzības ministrs parakstīja pavēli par Gaisa spēku atjaunošanu.

Kopš 2004. gada jūlija 2. reģionālā nodrošinājuma centrs ir bijis atbildīgs par materiāltehnisko nodrošinājumu Aviācijas bāzei, kā arī Vidzemes un Latgales zemessargiem.

Šajos gados ir paveikts liels darbs, sniedzot tiešu atbalstu gaisa spēkiem un Zemessardzei.

Sakari, apgāde, transports, tehniskais atbalsts, remonts, apsardze un medicīna ir neaizvietojamas bruņoto spēku nepieciešamības.

Tomēr līdz šim jums nav bijis pašiem sava karoga. Ikkatra vienība ir nokomplektēta tikai tad, kad tai ir savs karogs. Pirms brīža jūs saņēmāt savas vienības karogu.

Karogiem vienmēr ir bijusi nozīmīga loma Latvijas bruņotajos spēkos. Starpkaru laikā bija apmēram 40 vienību karogu. Karogs ir tas, kas pulcē vienību ap sevi. Karogs ir katras armijas vienības lepnums, kas jānosargā par katru cenu.

Karogu izšuvusi tā pati šuvēja, kura šuvusi visus Nacionālo bruņoto spēku karogus, – izcilā tekstilmāksliniece Ausma Apša. Paldies Jums, Apšas kundze, par rūpīgo darbu un skaisto karogu!

2. reģionālā nodrošinājuma centra karavīri!

Jūsu emblēmas pamatā ir cīņas simbols – zobens, Lielvārdes jostas ornamentikas zīme – krustu krusts. Virs vairoga novietotas trīs zvaigznes, kas simbolizē Latvijas novadus, kā arī vairoga malām piekļaujas spārni, kas norāda uz sadarbību ar Gaisa spēkiem. Vairogu un zvaigznes iekļauj ozollapu vainags.

Karogā ir attēlota jūsu devīze: “Mūžam nerimst Daugavas viļņi, mūžam dzīvos mūsu gars.”

Novēlu jums augsti celt šo lepno karogu un mūžam būt uzticīgiem tā devīzei!

Lai šis karogs ir simbols 2. reģionālā nodrošinājuma centram! Lai tas apliecina jūsu kaujas garu un Latvijas karavīru patriotismu!

Dievs, svētī Latviju!

FOTO:
VIDEO: