Egils Levits

Dārgie latvieši!

Godātā Latvijas tauta!

Latvijas Valsts prezidentam ir Satversmes dots uzdevums – sekmēt brīvas, demokrātiskas un latviskas Latvijas pastāvēšanu cauri laikiem.

Es esmu par Latviju kā nacionālu valsti. Par latvisku Latviju, kur padomju okupācijas paliekām vairs nav vietas.

Es iestājos par valsts valodu, par izglītību latviešu valodā, par vienotu Latvijas vēstures stāstu, par mūsu pretošanās varoņu atzīšanu, par latvisko mantojumu mūsu vēsturiskajās zemēs.

Latvijas drošība ir bijis manas prezidentūras svarīgākais uzdevums.

Es esmu iestājies par NATO pienākumu aizstāvēt katru Latvijas zemes centimetru.

Par stingru atbalstu Ukrainai.

Par starptautisku tribunālu Krievijas noziegumu Ukrainā izmeklēšanai, lai no soda neizbēg ne pavēļu devēji, ne izpildītāji.

Es iestājos par gudru sabiedrību.

Par izglītību un zinātni, kas ir rītdienas Latvijas pamats.

Es iestājos par atbildīgu pilsonisko sabiedrību. Par sabiedrību, kurai sava valsts ir vērtība.

Es iestājos par to, ka latviešu, Latvijas pilsoņu un mūsu valsts intereses vienmēr ir noteicošās.

Es iestājos par latviskās identitātes saglabāšanu. Par Latvijas nākotni rietumu vērtību un kultūras telpā.

Es pateicos Latvijas tautai par man doto iespēju četrus gadus kalpot Latvijai Valsts prezidenta amatā.

Es pateicos maniem domubiedriem, kolēģiem un atbalstītājiem. Es pateicos maniem kritiķiem.

Arī turpmāk strādāšu Latvijas labā – kā atbildīgs savas valsts pilsonis un kā brīvs cilvēks.

Uz tikšanos!

Saules mūžu Latvijai!

Atskats uz Valsts prezidenta Egila Levita prezidentūru 2019–2023