Egils Levits Reģionālās vizītes
Valsts prezidenta Egila Levita uzruna piemiņas brīdī Jaškovas Brāļu kapos

Dārgie klātesošie!

Dāmas un kungi!

Viļakieši!

I

Latvijas valsts ir izveidota, apvienojot vienā likteņkopībā visas latviešu zemes. Latvijas valsts dibinātāju sapnis ir piepildīts tad, ja pašiem savā valstī ir apvienota kopā mūsu Latgale, Vidzeme, Zemgale un Kurzeme.

Apvienotās Latvijas neatkarība mums bija jāizcīna pašiem. Pirms gadsimta Neatkarības karā mūsu senčiem bija jāpierāda savas tiesības uz pašiem savu valsti un jāpierāda tās ar ieročiem rokās.

Latgales atbrīvošanas operācija vainagoja Neatkarības karu – mēs atguvām Latgali un sasniedzām savas valsts austrumu robežas. Valsts bija izcīnīta. Tālāk priekšā stāvēja savas valsts varas nostiprināšana un turpmāka veidošana. Mums bija doti vēl 20 gadu līdz sekoja okupācija, un pēc tam – pēc 50 okupācijas gadiem – mēs šo darbu turpinājām un turpinām jau 30 gadus.

II

Šodien es vēlētos īpaši izcelt mūsu Latgales novadnieku vēsturiski nesatricināmo piederības sajūtu latviešu nācijai un apvienotai Latvijai.

Latvijas vēsturisko zemju un latviešu nācijas apvienošana vienā likteņkopībā tika pasludināta Rēzeknē, Latgales kongresā, un tieši Latgales sabiedriskie un politiskie darbinieki bija aktīvākie šīs mūsu valstiskuma pamatidejas popularizētāji un aizstāvji.

Visa Latvijas Neatkarības kara kopējā kontekstā ir izceļams Latgales partizānu pulks, kas izauga cīņās par Latviju, apvienojoties nelielām partizānu grupiņām, un kam bija būtiska loma Ziemeļlatgales atbrīvošanā. Latgales partizāni Arvīda Egles gleznā uz visiem laikiem ir iemūžināti arī Rīgas pils Svētku zāles sienas gleznojumos.

III

Uzvaras izcīnīšanā mums bija svarīgs un nozīmīgs draugu un sabiedroto atbalsts.

Ziemeļlatgales atbrīvošanā kopā ar Latvijas armijas karavīriem un partizāniem plecu pie pleca cīnījās Igaunijas karavīri. Savukārt Daugavpils atbrīvošanā izšķiroša loma bija Polijai, kuras karaspēks mums palīdzēja cīņās pret Padomju Krieviju.

Man ir gandarījums, ka šodien kopā ar mums ir Polijas vēstniece un Igaunijas vēstnieks, jo tas pierāda mūsu simtgadīgo ieroču brālību, ko mēs turpinām NATO. Mēs kopā NATO aizstāvam gan Igauniju, gan Poliju, gan Latviju, gan visu Eiropu, gan visas NATO rietumvalstis.

IV

Godināsim šodien mūsu Neatkarības kara varoņus – Lāčplēšus, kuri izcīnīja apvienotu un neatkarīgu Latvijas valsti.

Latgales atbrīvošana toreiz – 1920. gada janvārī – notika sarežģītos laikapstākļos. Bija dziļš sniegs, ceļi bija aizputināti un grūti izbraucami, valdīja bargs sals. Par spīti ienaidnieka pretestībai un laikapstākļiem mūsu karavīri tika uz priekšu un atbrīvoja citu pēc citas Latgales pilsētas un ciemus.

Godināsim un atcerēsimies visus Latvijas patriotus, kuri cīnījās par Latviju un par Latviju arī atdeva visdārgāko – savu dzīvību. Sekosim viņu paraugam un darīsim visu, lai apvienotā un neatkarīgā Latvija vienmēr būtu droša, aizsargāta un plaukstoša. Lai mēs dzīvotu tādā valstī, kur mēs justos ērti un patīkami, valstī, kas būtu attīstīta, moderna Eiropas valsts – pasaules rietumvalstu saimes locekle.

Vēlos vēlreiz uzsvērt Igaunijas un Polijas līdzdalību mūsu Latvijas valsts nodibināšanā Neatkarības karā; kopīgi mēs droši soļojam nākotnē.

09.01.2020. Valsts prezidents Egils Levits apmeklē Viļaku, lai kopā ar Viļakas un apkārtnes iedzīvotājiem godinātu Brīvības cīņu Ziemeļlatgalē 100. gadadienu un pieminētu cīņu dalībniekus