Egils Levits
Valsts prezidenta Egila Levita uzruna Skaistkalnes iedzīvotājiem Tautas namā

Augsti godātais domes priekšsēdētāja kungs!

Deputāti!

Ļoti cienītie un godātie skaistkalnieši!

I

Paldies par šo iespēju apmeklēt Skaistkalni un apskatīt pirmo reizi baznīcu! Līdz šim es vienmēr biju domājis – cik Skaistkalnei ir skaista baznīca! Šodien es redzu, cik Skaistkalne ir sakopta, skaista, maza pilsētiņa. Šeit noteikti ir ļoti patīkami dzīvot.

II

Skaistkalne ir Latvijas valsts dienvidu robeža – iebraucot no Lietuvas, pirmā Latvijas pilsēta, un otrādi. Kādēļ tas ir svarīgi? Tādēļ, ka valsts sākas un beidzas ar robežu. Valsts bez robežām nepastāv. Un Baltijas ceļa ideja ir, ka mēs paši noteiksim mūsu robežas. Mēs paši noteiksim, kur ir mūsu valsts un kas ir mūsu valsts. Tādā veidā mēs iezīmējam mūsu valsti ne tikai ģeogrāfiski uz kartes, bet arī idejiski, politiski, mūsu sirdīs. Tādēļ man ir ļoti patīkami būt šodien pie jums.

III

Baltijas ceļš iezīmēja strauju pagriezienu Baltijas valstu atjaunošanā, un vienlaicīgi tas iezīmēja arī Padomju Savienības strauju sabrukumu. Padomju Savienība vairs nespēja ilgstoši pastāvēt un pildīt savus solījumus. Pēc tam dažus mēnešus vēlāk krita arī Berlīnes mūris, kas nebūtu noticis bez Baltijas ceļa. Tādēļ es pateicos visiem tiem, kuri toreiz piedalījās, kā arī visiem kopā, ka mēs turpinām Baltijas ceļu, jo Baltijas ceļš nozīmē saistību un atbildību par savu valsti. Toreiz mūsu atbildība bija atjaunot šo valsti, tagad mūsu atbildība ir to attīstīt, uzlabot tā, lai mūsu valsts ilgtspējīgi pastāvētu.

IV

Runājot par Skaistkalni, man šķiet, svarīgi uzsvērt, ja mēs gatavojamies reģionālajai reformai, ir ļoti būtiski saglabāt vietējās lokālās identitātes un tradīcijas. Administratīvo reformu nevar izplānot uz kartes. Ir jāzina cilvēku lokālie paradumi, saistība ar savu zemi. Es ticu, ka reģionālā reforma ir nepieciešama, lai varētu izpildīt visus uzdevumus, taču, īstenojot reformu, tajā ir jāiekļaujas šim lokālajam elementam. Skaistkalne ir tik skaista, ka tai vienmēr ir jāpaliek.

Skaistkalnes apmeklējums, viesojoties Romas katoļu baznīcā, Tautas namā un Skaistkalnes vidusskolā