Egils Levits
Valsts prezidenta Egila Levita uzruna Starptautiskajā brīvprātīgo dienā

Esiet sveicināti!

Brīvprātīgā darba veicēji izprot un savā dzīvē tiešā veidā īsteno Satversmē ietvertos sociālās atbildības principus. Tas ir īpaši svarīgi šodien, kad mēs Latvijā līdz ar citām pasaules valstīm dzīvojam cauri COVID-19 krīzei. Ne visās situācijās valsts vai pašvaldības iestādes var ātri reaģēt un palīdzēt. Tāpēc svarīgi, ka mūsu sabiedrībā ir brīvprātīgie, kuri spēj uzņemties atbildību, pašorganizēties un darboties līdzcilvēku labā.

Pavasarī tika izveidota brīvprātīgo kustība pārtikas piegādei senioriem viņu mājvietās. Aicinu ikvienu apdomāt arī tagad, vai līdzās nav kāds, kuram vajadzīga palīdzība. Varbūt tas ir cilvēks ar īpašām vajadzībām, vientuļā mamma ar maziem bērniem, mazturīgs kaimiņš, kuram mūsu atbalsts var izrādīties būtisks.

Tiesa, šobrīd ir īpaši jāpiedomā, kā sniegt palīdzību esošo ierobežojumu apstākļos, neapdraudot sevi un palīdzības saņēmēju.

Brīvprātīgais darbs dažādās formās un dzīves jomās ir pastāvējis vienmēr. No līdzdalības kultūras un izklaides pasākumu rīkošanā līdz pacientu aprūpei slimnīcās. No sava laika un enerģijas ziedošanas tiem, kuriem dzīvē mazāk veicies, līdz apkārtnes sakopšanai. Dažādas var būt brīvprātīgā darbā izpausmes. Tomēr kopīgs ir viens – patiess emocionāls gandarījums un apziņa, ka izdarīts kas labs. Brīvprātīgi iesaistoties sabiedriskajās norisēs un palīdzot citiem, mēs kļūstam labāki paši un uzlabojam mūsu valsts dzīvi.

Es sveicu jūs Starptautiskajā brīvprātīgo dienā un līdz ar labu veselību novēlu sekmes jūsu turpmākajos darbos! Tie nešaubīgi būs ļoti vajadzīgi. Paldies jums par to!