Egils Levits
Egils Levits

Labvakar Latgalē, Sēlijā, Vidzemē, Zemgalē un Kurzemē! Labvakar visā Latvijā!

18. novembrī mēs svinam savu valstiskumu, brīvību un demokrātiju. Valsts dibināšana latviešu tautai deva iespēju pašai veidot savu dzīvi.

Mūsu priekšteči par Latvijas valsti ir maksājuši visaugstāko – dzīvības cenu. Bez Neatkarības karā izcīnītās Latvijas brīvības, bez varonīgas pretošanās svešām varām Latvijas nebūtu.

Šodienas paaudzes apzinās skaidri: demokrātija un brīvība ir jāaizsargā vienmēr.

No mūsu zemes ir aizvākti okupācijas varas pieminekļi. Taču punktu pagātnei varēsim likt tad, kad tiks izdzēstas visas svešās varas atstātās zīmes.

Dārgie pilsoņi!

18. novembrī mēs svinam gan katrs savu, gan mūsu kopīgo esību Latvijā. Mūs visus vieno Satversmes vērtības – demokrātija, brīvība un latviešu valoda kā kopīgā valsts valoda.

Latvija attīstās. To veido vecākās paaudzes pieredze un jaunās paaudzes enerģija un zināšanas.

Atbalstīsim līdzcilvēkus, kuriem visvairāk nepieciešams palīdzīgs plecs!

Latvija kā daudzu paaudžu kopdarbs spilgti parādīsies nākamgad Dziesmu svētkos, kad svinēsim šīs latviskās tradīcijas 150. gadadienu.

Bet šajos valsts svētkos noslēdzas lielais simtgades cikls, kurā atzīmējām savas valsts un armijas dibināšanu, Satversmes, Saeimas un citu mūsu valsts demokrātisko institūciju simtgadi.

Latvija ir kļuvusi stiprāka un skaistāka.

Lai gudrība un spēks visiem Latvijas pagastiem un novadiem!

Būsim lepni par Latviju!

Sirsnīgi sveicu jūs Latvijas valsts dibināšanas 104. gadadienā!

Saules mūžu Latvijai!

Dievs, svētī Latviju!