Egils Levits Reģionālās vizītes
Valsts prezidenta Egila Levita uzruna Viļakas Romas katoļu baznīcā

Dārgie viļakieši!

Pilsētas viesi!

Godātie klātesošie!

Dāmas un kungi!

I

Pašiem savu valsti rada un uztur tautas ticība un pārliecība. Arī Latvijas valsts pamatos ir mūsu tautas ticība Latvijai un pārliecība par savu taisnību, pieprasot un izcīnot neatkarīgu valsti.

Ticība un pārliecība veido un iedvesmo latviešu nācijas negrozāmo valstsgribu cauri gadsimtiem.

II

Šodien, Latgales atbrīvošanas gadsimta svinībās, es īpaši vēlos izcelt mūsu Latgales novadnieku ticību savai valstij – Latvijai – un pārliecību par Latviju kā mūsu visu kopējo lietu.

Valodas, latvisko tradīciju un kultūras saglabāšana, gadsimtiem esot nošķirtiem no pārējās Latvijas, Latgalē prasīja īpašu drosmi un ticību. Tāpat drosmi un ticību prasīja Latgales atmoda un Latvijas valstiskumam būtiskā ideja par visu latviešu zemju apvienošanu vienkopus vienā valstī. Tieši Latgales kongress bija Latgales novadnieku ticības Latvijai un latviešu nācijas likteņkopības apliecinājums.

Šajā pusē, Ziemeļlatgalē, tapušais Latgales partizānu pulks Neatkarības kara laikā ir vēl viens ticības apliecinājums Latvijai. Latvijas patrioti sīkās vienībās sāka sekmīgu cīņu pret ienaidnieku, pašorganizējās un apbruņojās, izaugot līdz pulkam, kam bija svarīga loma Latgales un Latvijas atbrīvošanas cīņās. 45 piešķirtie Lāčplēša Kara ordeņi Latgales partizānu pulka karavīriem vēsta par varonību un uzupurēšanos Latvijas labā.

Godināsim mūsu varoņus un pateiksimies par Neatkarības karā izcīnītajām uzvarām, kas ļāva tapt apvienotai un neatkarīgai Latvijai.

III

Esot šeit, Viļakas Romas katoļu baznīcā, ir vērts atcerēties baznīcas vēsturisko lomu latviskuma saglabāšanā Latgalē un Latvijas apvienošanā. Baznīca bija tā, ap kuru latgalieši, atmodas darbinieki, pulcējās un kas deva lielu ieguldījumu latgaliešu pašapziņas veidošanā.

Katoļu garīdznieki visos laikos ir bijuši kopā ar tautu un dzīvojuši līdzi tās centieniem. Francis Trasuns, Nikodems Rancāns, Jāzeps Rancāns un daudzi citi garīdznieki virzīja un sekmēja latgaliešu pašapziņu, kultūru, valodu un Latgales atmodu. Viņi sagatavoja Latgales kongresu un Latgales apvienošanos ar citām latviešu vēsturiskajām zemēm vienā kopējā valstī.

Dziļā un vēsturiski harmoniskā latviskās dzīvesziņas un kristīgo tradīciju sintēze ir unikāls un Latgalei raksturīgs spēka avots, kas devis ticību un pārliecību būt stipriem savā latviskumā visos laikos un uzturēt savu latgaliešu valodu un kultūru.

IV

Svarīgi šo ticību un pārliecību visu laiku saglabāt tautā, nododot to no paaudzes paaudzē kopā ar varoņstāstiem. Valsts spēku veido arī labas zināšanas par mūsu vēsturi, pagātni un varoņu un viņu paveiktā klātbūtne sabiedrības vēsturiskajā atmiņā.

Svinēsim šodien Viļakas un Latgales atbrīvošanas gadsimtu! Būsim pateicīgi mūsu senčiem par izcīnīto Latvijas valsti!

Saules mūžu Latvijai!

09.01.2020. Valsts prezidents Egils Levits apmeklē Viļaku, lai kopā ar Viļakas un apkārtnes iedzīvotājiem godinātu Brīvības cīņu Ziemeļlatgalē 100. gadadienu un pieminētu cīņu dalībniekus