Egils Levits
Valsts prezidenta Egila Levita uzruna Zemgales rajona tiesas Tukuma tiesu nama atklāšanas pasākumā

Dārgie draugi!

I

Ja cilvēkam labi sēž uzvalks, tad viņš jūtas labi un var labi strādāt.

Man jāsaka, ka ar ēku ir līdzīgi. Ja ēka un telpas ir piemērotas, tad tu jūties labi. No rīta aizej priecīgs uz darbu un sāc darīt uzdoto. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai arī darba vide būtu piemērota darbam. Tiesnešiem šī darba vide ir specifiska, un tādēļ arī ēkai ir jābūt specifiskai, piemērotai tiesnešu darbam.

Šī ēka ir moderna, un tā atbilst visiem drošības priekšnoteikumiem, kas nepieciešami labai darba videi – tādai, kas atbilst ergonomikai. Tātad noteikumiem, kas uzrauga, vai darba vide atbilst cilvēka vajadzībām. Es domāju, ka tā tas ir un šī ir viena no modernākajām, varbūt pati modernākā ēka, jo jaunākā, kas uzbūvēta šeit, Tukumā.

II

Tukums ir saistīts ar tiesībām un tiesām, taču netiešā veidā Tukums ir arī viens no Latvijas demokrātijas šūpuļiem. 1905. gada revolūcijas laikā šeit bija demokrātiska kustība, kas mēģināja ieviest valsts autonomiju. Šeit ir dzīvojušas divas Latvijā pazīstamu un izšķirošu demokrātu dzimtas. Zigfrīda Annas Meierovica dzimta − viņš šeit netālu ir dzimis un gājis skolā, un uzskatīja Tukumu par savu vietu. Tāpat arī Kalniņu dzimta – sociāldemokrāts Pauls, Klāra un Bruno Kalniņi. Visi četri pieminētie bija valsts dibinātāji un Satversmes sapulces locekļi. Man pašam bija tas gods vēl tikties ar Bruno Kalniņu 80. gadu beigās.

III

Es gribu pateikties visiem, kuri ir piedalījušies tiesu reformā. Ēku sakārtošana pieder pie tiesu infrastruktūras reformas. Tādēļ es gribētu vispirms pateikties visiem tiesnešiem, it sevišķi Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētājai Ingunai Preisai, kura ir motivējusi tiesnešus ne tikai Zemgalē, bet varbūt pat visā Latvijā. Paldies Jums!

Tāpat es gribu pateikties Tukuma novada domes priekšsēdētājam Ērikam Lukmanam par atbalstu šīs ēkas celšanā un izveidē. Šis nams daiļos Tukumu.

Es gribu pateikties arī tiem Tieslietu ministrijas darbiniekiem, kuri ir veikuši šo aptverošo reformu, tai skaitā šādus infrastruktūras pasākumus. Paldies tieslietu ministram Jānim Bordānam, Tieslietu ministrijas valsts sekretāram Raivim Kronbergam par organizatorisko darbu, kā arī manai tagadējai padomniecei tiesiskuma un Eiropas Savienības tiesību politikas jautājumos Irēnai Kucinai par to, ka viņa ilgus gadus Tieslietu ministrijā vadīja šo reformu. Paldies Jums un paldies visiem, kuri piedalījās reformas veikšanā!

IV

Reformas tiesu jomā ir divējādas. Ir organizatoriskās reformas un procesuālās reformas.

Organizatoriskās reformas ir jāveic visu laiku – nav tā, ka vienreiz veic reformu, un tas pietiek simt gadiem. Tas attiecas uz infrastruktūru. Tā pastāvīgi jāuzlabo un jāatjauno, arī attiecībā uz šo ēku. Darba organizācija ir pastāvīgi jāadaptē jaunām situācijām. Tiesnešu darba organizācija ir ļoti specifiska, jāņem vērā attiecīgās izmaiņas. Tās ir organizatoriskās reformas, kas veicamas pastāvīgi, un pastāvīgo uzmanību šīm reformām nodrošina Tieslietu ministrija kopā ar tiesām. Šajā gadījumā ar Zemgales apgabaltiesu un visām pārējām tiesām šeit, kā arī, protams, cilvēkiem, kuri strādās šajā namā.

Bet ir arī procesuālās reformas, kas attiecas uz tiesu. Procesuālām reformām atšķirībā no organizatoriskajām reformām nav jābūt pastāvīgām, tām ir jāmēģina atrast optimālo procesu. Ja tāds reiz ir rasts, tas var darboties simt gadu. Piemēram, Francijā procesu likumi ir pieņemti 19. gadsimta vidū, Vācijā – 19. gadsimta beigās, un tie darbojas joprojām ar pavisam nelielām izmaiņām. Ja mēs atrodam pareizu taisnīgo procedūru, kādā veidā spriež tiesu, tad tas ir ilgstoši. Savukārt, ja mēs uzbūvējam šādu ēku vai organizējam tiesnešu darbu, tad ir pastāvīgi jāskatās, vai nevajag kaut ko pielabot, attīstīt. Šīs ir pastāvīgās reformas.

V

Dārgie kolēģi!

Man ir ļoti patīkami būt īstu juristu un tiesnešu vidū. Šeit, starp jums, es jūtos kā mājās. Ar manu 25 gadu tiesneša pieredzi es saku, ka būtībā ir vienalga, kurā tiesā kāds strādā. Tiesneša darbs ir tas, kas vienmēr ir līdzīgs visās tiesās. Priekšmeti ir citi, lietas ir citas, bet tas, kā tiesnesis strādā, raksturo viņa personību. Es domāju, ja es aizvērtām acīm runātu ar kādu cilvēku apmēram piecas vai desmit minūtes, varbūt arī vienu minūti, es uzreiz varētu pateikt – viņš ir vai nav tiesnesis. Es domāju, ka jums būtu tāpat.

Liels paldies jums un labu strādāšanu šajā namā!

Valsts prezidents Egils Levits piedalās Zemgales rajona tiesu nama atklāšanā