Egils Levits
Valsts prezidenta Egila Levita uzruna zinātniskajā konferencē “Bankas mainīgajā pasaulē”

Labdien cienījamie zinātniskās konferences viesi un organizatori!

Labdien akadēmiķi un praktiķi!

Pateicos par uzaicinājumu un par sniegto iespēju jūs uzrunāt šodien zinātniskajā konferencē “Bankas mainīgajā pasaulē”.

Es pievienojos šodienas konferences vienai no galvenajām tēzēm, ka banku kā finanšu institūciju loma un funkcija mūsdienu ekonomikā ir būtiski paplašinājusies. Bankas pilda funkcijas, kas ir svarīgas ne tikai tautsaimniecības ilgtspējīgai attīstībai, bet banku biznesa modeļu ilgtspēja, tai skaitā kreditējot mazos un vidējos uzņēmumus gan Rīgā, gan reģionos, var būt veiksmes pamats Latvijas ekonomikas un finanšu sektora attīstībai arī nākotnē.

Kaut arī bankas pēc būtības ir privāts bizness, tām jau vēsturiski ir bijusi nozīmīga loma mūsu valsts iedzīvotāju labklājības veidošanā, kā arī diemžēl mūsu dziļākajās ekonomiskajās krīzēs. Kopš Latvijas neatkarības atgūšanas mēs esam pieredzējuši vairāku sistēmiski nozīmīgu banku bankrotus, banku biznesa modeļu maiņu, kā arī jaunu ārvalstu banku ienākšanu un aiziešanu no Latvijas tirgus.

Strauji attīstoties tehnoloģijām, Latvijas kā mazas un atvērtas ekonomikas gadījumā, bankas ir cieši saistītas ar mūsu valsts drošību un ārējo ekonomisko tēlu, kas joprojām atkopjas no pēdējā finanšu sektora “kapitālā remonta”. Tādēļ mūsu finanšu sistēma nedrīkst un nevar tikt izmantota starptautisku noziegumu veikšanai. Es uzskatu, ka Latvijas finanšu sistēmas sakārtošana un “Moneyval” rekomendāciju ieviešana ir bijusi veiksmīga, un augsti vērtēju valdības un visu iesaistīto ieguldīto darbu. Tomēr ticības atgūšana Latvijai kā drošai un stabilai investīciju vietai prasīs laiku un visas finanšu nozares iesaisti, tai skaitā pašu banku aktīvu līdzdalību, mācoties veiksmīgāk vadīt riskus, nevis no tiem izvairīties.

Nobeigumā es vēlos izcelt arī nākotnes izaicinājumus attiecībā uz jauno tehnoloģiju ieviešanu, jo bankām kā daļai no tiesiskas un demokrātiskas valsts mehānisma jāspēj rast līdzsvars starp tehnoloģiju attīstības sniegtajām iespējām un tiesiskuma īstenošanu. Piemēram, algoritmi, kas nav tiesību norma, nedrīkst būt par faktisko lēmuma pieņēmēju attiecībā pret cilvēkiem. Turklāt es esmu pārliecināts, ka banku pakalpojumiem arī nākotnē ir jābūt pieejamiem vienlīdzīgā kvalitātē visiem Latvijas iedzīvotājiem neatkarīgi no vecuma un dzīves vietas atšķirībām.

Īpaši nākamajos gados, kad tiks ieguldīti ievērojami publiskie līdzekļi, lai atveseļotu Eiropas un citu valstu ekonomikas pēc Covid-19 pandēmijas krīzes, bankām un visai finanšu nozarei būs jāpalīdz valstīm uzbūvēt izturīgāka, zaļāka un vienlīdzīgāka finanšu sistēma. Bankas ir daļa no Latvijas finanšu ekosistēmas, kas kopš neatkarības atjaunošanas ir piedzīvojusi trauksmainus periodus, tādēļ es ceru, ka, ieejot nākamajā posmā, bankas veiksmīgāk līdzsvaros savus biznesa modeļus starp peļņu un augstāku pievienoto vērtību klientiem – Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

Novēlu jums visiem veiksmīgu konferenci un vērtīgas diskusijas!