Egils Levits
Valsts prezidenta Egila Levita uzruna Zinību dienā Strazdumuižas internātvidusskolā–attīstības centrā vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem

Man ir liels gods šodien, šī mācību gada sākumā, būt kopā ar jums.

Lai gan, no vienas puses, tas nozīmē, ka ir beigusies vasara, ko, es ceru, jūs visi esat izbaudījuši, un tagad varbūt ar nelielām skumjām domājat kaut tā turpinātos, taču, no otras puses, tie, kuri šeit jau ir bijuši pagājušajā gadā, arī ar priecīgu satraukumu sagaida savus klasesbiedrus, skolasbiedrus un skolotājus un ir gatavi turpināt iesākto – iet tālāk un ar zinātkāri uzņemt to, kas šogad paredzēts.

Es esmu ļoti pateicīgs pedagogiem, kuri šeit strādā, jo jums ik dienu ir vajadzīgs optimisms un mērķtiecība, kā arī jums ir ļoti jāmīl sava profesija. Es ticu, ka jūs visi tā darāt. Tāpat esmu pateicīgs vecākiem un vecvecākiem, kuri spēj palīdzēt savām atvasēm mājasdarbos, jo, piemēram, es pēc 5., 6. klases matemātikā vairs nespēju daudz palīdzēt, vai jebkādā citā veidā ir kopā ar saviem bērniem.

Man šķiet, ka jums, skolēniem, kuri šeit mācās, ļoti būtisks ir gribasspēks un mērķtiecība, lai sasniegtu to, ko jūs vēlaties. Un ziniet – tas ir pilnīgi iespējams sasniegt visu, ko vēlaties, ja vien jums ir mērķtiecība, gribasspēks un disciplīna. Savu skolas laiku atceroties, man pašam tieši disciplīna visvairāk “kliboja”, tāpēc es to nenovēlu jums. Es ticu, ka jums ar disciplīnu veiksies daudz labāk nekā man, lai jūs, it sevišķi 12. klase, absolvētu skolu ar ļoti labām sekmēm un turpinātu iesākto un iecerēto.

Noslēgumā es gribu izteikt vēlējumu visiem skolēniem, īpaši 12. klasei un 1. klasei, kas šodien šeit sapulcējusies pirmo reizi. Piebildīšu, ka atceros stresu un uztraukumu, kas man bija 1. klasē, ienākot skolā. Neko citu vairs neatceros no šīs dienas kā tikai to stresu, un pieņemu, ka arī jaunie cilvēki šodien tā redz šo dienu. Skolēni, vēlu veiksmi mācībās un darbā! Lai jums viss padodas un “iet no rokas”! Bet skolotājiem vēlu izturību, pacietību, optimismu un mīļumu.

Zinību diena Latvijas skolās