Egils Levits
VIDEO:

Cilvēki, kuri iet pie okupantu pieminekļa, nav sapratuši, kurā valstī un kurā gadsimtā viņi dzīvo. Šie cilvēki fiziski atrodas Latvijā, bet garīgi – “krievu pasaulē”, kas ir atpalikusi un domā pagājušā un aizpagājušā gadsimta kategorijās.

Šādi cilvēki nav tikai Latvijā, viņi ir arī citās Eiropas valstīs, kā mēs redzējām, piemēram, Vācijā. Taču latviešiem un visiem Latvijas patriotiem neatkarīgi no tautības ir skaļi, skaidri un tieši jāsaka un jārāda, ka viņi stāv uz Satversmes pamatiem, uz mūsu kopīgo Latvijas un Eiropas vērtību pamatiem, ka mēs esam kopā ar Ukrainu, nevis ar Krieviju kā agresorvalsti.

Tāpēc es nepiekrītu nesen dzirdētajam padomam, ka mums ir jāizvairās paust savu viedokli skaļi. Tieši otrādi – mums šis viedoklis ir jāsaka, lai visiem – arī tiem cilvēkiem, kuri iet pie okupantu pieminekļa, – būtu skaidrs, ka tas ir Latvijas kopīgais viedoklis.

Attiecīgajām amatpersonām un iestādēm ir jāizvērtē līdz šim notikušais un jāizdara secinājumi, lai turpmāk šādi gadījumi neatkārtotos.