Valdis Zatlers
Šodien, 1. februārī, Valsts prezidents Valdis Zatlers Rīgas pilī godināja meža nozares gada balvas "Zelta čiekurs"  laureātus. Tikšanās laikā Valsts prezidents pauda īpašu aicinājumu:

 

„Cieņa un mīlestība pret mežu un kokiem ir daļa no latviskās identitātes – tie izskan cauri gadsimtiem izauklētās tautasdziesmās un to redzam no sentēviem mantotajā meža kopēja darba tikumā un zināšanās. Arī šodien mežs stabilizē sociāli ekonomisko attīstību, uztur dzīves vides ekoloģisko kvalitāti un veldzē mūs.  

 

ANO Ģenerālā asambleja 2011.gadu ir pasludinājusi par Starptautisko meža gadu, aicinot valdības, kā arī par nozari atbildīgās valsts un starptautiskās organizācijas atbalstīt ar Mežu gadu saistītās aktivitātes. Starptautiskā Meža gada devīze ir īsa un kodolīga: „Mežs cilvēkiem!” Lai šī devīze kļūst par vadmotīvu arī Meža dienām Latvijā šajā gadā.

 

Starptautiskais Meža gads pasaulē sakrīt ar Latvijas Republikas faktiskās neatkarības atjaunošanas 20.gadu Latvijā. Meža dienas ir tradīcija, kas savieno divus Latvijai nozīmīgus laika posmus – šo tradīciju aizsāka desmit gadus pēc mūsu valsts dibināšanas 1928.gadā un atjaunoja dažus gadus pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 1995. gadā. Un katru gadu no jauna Meža dienas ir iespēja ikvienam darīt kaut ko vērtīgu un paliekošu Latvijas labā.

 

Aicinu turpināt aizsākto tradīciju Meža dienās darīt valsti krāšņāku ar koku stādījumiem, pilnveidot atpūtas vietas radoši un pārdomāti izmantojot koku kā būvmateriālu. Aicinu meža nozares uzņēmumus un darbiniekus, kā  arī  pašvaldības pārdomāti organizēt Meža dienu aktivitātes. Aicinu skolotājus un skolēnus ne tikai iesaistīties meža sakopšanas darbos, bet arī uzņemties aizbildniecību par stādījumiem un atpūtas vietām un dokumentēt paveikto.

 

Lai mums visiem kopā Starptautiskajā Meža gadā izdodas paveikt nozīmīgus mežu sakopšanas un stādīšanas darbus Latvijas Meža dienās!”

 

Šogad Meža dienu pasākumi Latvijā notiks aprīlī un maijā.