Andris Bērziņš
Dārgie tautieši tuvumā un tālumā! Godātie klātesošie! Šonedēļ gaisma un mūsu pirmais Dziesmu svētku karogs līgo Latvijā. Līgo un rotā caur dziedātāju un dejotāju, dziesmu radītāju un diriģentu, klausītāju un mūsu bērnu sirdīm. Katrs Dziesmu un deju svētku dalībnieks, katrs klausītājs ir gaismas piepildīts un spožs kā zvaigzne tīrās debesīs.

 

Mūsu brīvprātīgā kopā dziedāšanas tradīcija ir attīstījusies cauri gadsimtiem, it īpaši Latvijas pirmās neatkarības laikā, stiprinot mūs okupācijas gados un uzturot sapni par savas valsts atgūšanu. Tagad atkal dziedam un dejojam mūsu brīvajā Latvijā, mūsu dārgajā Tēvzemē.

 

Melodijas un balsis ceļ mūs tuvāk Saulei un dara mūs stiprākus. Dziesmu un deju svētki ir mūsu grandiozākais kopīgais mākslas darbs, dārgums, kas pieder mums visiem un kam visi esam piederīgi. Dziesmu svētkos visas pasaules latvieši atkal ir kopā!

 

Jāzepam Vītolam šogad būtu 150 gadi – un viņš šovakar ir klātesošs un sajūtams, jo gaisma un dziesma līgo Latvijā.

 

Sveicu - svētku karogus, sveicu - visus klātesošos!

 

Man ir tas gods nodot sveicienus, pateicības visiem dalībniekiem, novēlēt veiksmi no mūsu šīvakara viesa, Vācijas prezidenta Gauka kunga.

 

Paldies - visiem svētku dalībniekiem, pašvaldībām un atbalstītājiem, visiem, kas ieguldījuši šo milzīgo darbu, lai Dziesmu un deju svētku brīnums atkal atnāktu.

 

Paldies, Tev, Latvijas tauta!

 

Dievs, svētī Latviju!