Egils Levits
Valsts prezidentam tiesneša svinīgo solījumu dod Augstākās tiesas tiesnese Sandra Kaija
19. februārī Rīgas pilī tiesneša zvēresta ceremonijā Valsts prezidentam Egilam Levitam tiesneša svinīgo solījumu deva Augstākās tiesas tiesnese Sandra Kaija.


Valsts prezidenta Egila Levita uzruna

Ļoti cienītā Kaijas kundze!

Godātie tiesneši!

Šis ir samērā neparasts gadījums Augstākās tiesas vēsturē, kad jauns tiesnesis nāk “no malas”, no zinātniskām aprindām. Es domāju, ka tā ir laba prakse – papildināt Augstākās tiesas rindas ar tiesību zinātniekiem.

Es gribētu uzsvērt to, ka tiesību zinātne un tiesību prakse faktiski darbojas pēc vienas un tās pašas metodoloģijas. Tiesību zinātne risina gadījumu vai problēmu abstrakti, pirms tā ir notikusi. Pēc tās pašas metodoloģijas arī tiesneši spriež tiesu tad, kad jau konkrēts gadījums ir noticis. Viņi pielieto šo metodoloģiju, lai atrastu konkrētu risinājumu. Tas ir ļoti būtiski, ka metodoloģija balstās faktiski uz tiem pašiem principiem, un tas, starp citu, nozīmē to, ka ikvienam tiesas spriedumam ir jāiztur arī zinātniskās metodoloģijas kritēriji. Tādēļ ir būtiski, ka Augstākā tiesa ir ieguvusi jaunu kolēģi, kurai ir tuva šī tiesību zinātne un kopējā tiesību metodoloģija.

Es jūs apsveicu arī ar to, ka jaunā kolēģe ar savu līdzšinējo biogrāfiju un darba gaitām ir ļoti augsti novērtēta tiesību zinātnē, viņai ir daudz publikāciju šajā jomā.

Man jāsaka, ka ne tikai Latvijā, bet arī visās pasaules tiesās zinātne un prakse darbojas kopā kopējam rezultātam, un kopējs rezultāts šajā gadījumā ir tiesas spriedums. Šī simbioze ir svarīga. Tas nenozīmē, protams, ka tā vienmēr ir jādara, bet šī kooperācija ir nepieciešama.

Kaijas kundze līdz šim strādāja Rīgas Stradiņu universitātē, kur tiek skoloti vieni no labākajiem juristiem. Es ceru, ka jūs, Kaijas kundze, pavisam nepārtrauksiet savu akadēmisko darbību. Arī es pats kā tiesnesis ar 25 gadu darba pieredzi vienlaikus izmantoju šo savu prakses pieredzi zinātniskajā darbā, kas, kā sakot, “deva augļus”. Es novēlu jums turpināt šo darbu. Turiet augstus tiesneša darba, profesionālos un ētikas principus!

Starp citu, es domāju, ka mūsu sabiedrība, spriežot par dažādiem tiesas spriedumiem, novērtēs, ka jūs ar savu zinātnisko pieredzi varbūt precīzāk varēsiet identificēt zināmas sistēmiskas problēmas, ko, protams, pēc tam Augstākā tiesa varēs izmantot savā praksē.

Paldies, ka Jūs izvēlējāties šādu darba gaitu turpinājumu – Augstākajā tiesā! Paldies arī Augstākajai tiesai, ka uzaicinājāt šo ļoti kvalificēto kolēģi savā pulkā! Lai jums visiem veicas!

19.02.2020. Tiesneša zvēresta ceremonija, kurā Valsts prezidentam Egilam Levitam tiesneša svinīgo solījumu dod Augstākās tiesas tiesnese Sandra Kaija