Egils Levits
Valsts prezidentam tiesneša zvērestu dod Augstākās tiesas tiesnesis Kaspars Balodis
2. jūnijā Rīgas pilī notika svinīgā tiesneša zvēresta ceremonija, kurā Valsts prezidentam Egilam Levitam tiesneša zvērestu deva Augstākās tiesas tiesnesis Kaspars Balodis.

Valsts prezidenta Egila Levita apsveikuma vārdi tiesnesim

Augsti godātais Baloža kungs!

Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka Jūs pēc 10 gadu kalpošanas Satversmes tiesas tiesneša amatā ar nelielu pārtraukumu pievienojaties Augstākās tiesas tiesnešu saimei. Tas ir nozīmīgi tādēļ, ka Jūs ar savu Satversmes tiesas tiesneša pieredzi varat dot ieguldījumu Augstākās tiesas darbā. Ir būtiski, ka tiesa ir atvērta ietekmēm no citām juridiskām nozarēm, no citiem juridiskā darba virzieniem.

Jūs esat profesors, zinātnieks un tiesnesis. Es uzskatu, ka tiesneša darbs ir vienlaikus arī zinātniska rakstura darbs, tādēļ, ka tiesnesis un juridiskais tiesību zinātnieks strādā ar vienām un tām pašām metodēm. Atšķirība vien ir tāda, ka tiesnesis strādā un mēģina sagatavot zinātniskiem kritērijiem atbilstošu spriedumu pēc tam, kad gadījums jau ir noticis. Savukārt zinātnieks jau iepriekš izdomā gadījumus vai principus, ko varētu vēlāk praksē piemērot, jo zinātnieks strādā praksei, bet prakse izmanto zinātniskas atziņas. Tādēļ tieši šis zinātniskā un praktiskā darba savienojums Jūsu profesionālajā karjerā priekšzīmīgs.

Es augsti vērtēju Jūsu grāmatu “Ievads civiltiesībās”, jo tas ir standarta darbs par mūsu civiltiesībām, pirmais un līdz šim arī vienīgais tāda veida darbs pēc Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas un Civillikuma otrreizējās spēkā stāšanās. Jūsu grāmata un arī visi citi raksti, kas saistīti ar civiltiesībām, pieder pie Latvijas juridiskās izglītības kanona, un tagad Jūs pats varēsiet pielietot tiesneša darbā atziņas, ko esat rakstījis grāmatā un citos darbos.

Es atzinīgi vērtēju arī to, ka, strādājot Satversmes tiesas tiesneša amatā, Jūs izrādījāt savā darbā augstu valstiskās apziņas līmeni. Mēs esam daudz diskutējuši par valsts attīstību un to, ko nozīmē demokrātiski tiesiska, nacionāla Latvijas valsts, un šīs atziņas, protams, arī atspoguļojas Satversmes tiesas spriedumos. Civillietās šie jautājumi varbūt nav tik tiešā veidā piemērojami, taču netiešā veidā tie caurauž jebkura tiesneša darbu.

Īsā laikā Jūs esat otrais Augstākās tiesas tiesnesis, kurš dod man zvērestu. Tas nozīmē, ka Augstākā tiesas atjaunojas un ka šis zinātniskais moments tiks uzsvērts varbūt vairāk.

Ir svarīgi, ka ģimene atbalsta tiesnesi, un es priecājos, ka šodien šeit kopā ar mums ir Jūsu ģimene. Līdz ar to Jums ir atbalsts mājās, universitātē un, protams, arī no Augstākās tiesas priekšsēdētāja puses.

Vēlu Jums visu labu Jūsu tiesneša darbā Augstākajā tiesā!

02.06.2020. Valsts prezidentam Egilam Levitam tiesneša zvērestu dod Augstākās tiesas tiesnesis Kaspars Balodis