Egils Levits
Valsts prezidentam tiesneša zvērestu dod tiesneses Līga Ašitoka, Edīte Turkopule un Silvija Kuškina
19. februārī Rīgas pilī tiesneša zvēresta ceremonijā Valsts prezidentam Egilam Levitam tiesneša zvērestu deva Vidzemes rajona tiesas (Cēsīs) tiesnese Līga Ašitoka, Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesnese Edīte Turkopule un Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namu tiesnese Silvija Kuškina.


Valsts prezidenta Egila Levita uzruna

Ļoti cienītās tiesneses!

Es esmu gandarīts un pateicīgs jums, ka jūs uzņematies šo valstiski, tiesiski, sabiedriski un individuāli ļoti atbildīgo amatu – tiesnesis.

Tiesnesis nav parasta profesija. Tiesnesis ir tiesību izpildītājs tādā veidā, lai tiesības nonāktu saskaņā ar taisnīgumu. Vienmēr ir jāskatās tiesības un taisnīgums. Arī šodienas sabiedrības diskusijās mēs redzam vienu jautājumu, kur tiesiskums un taisnīgums īsti nesastāv. Tā, protams, primāri ir tiesību problēma, bet arī tiesnešu problēma. Šāds konflikts vienmēr var būt, un es ceru, ka jūs šo konfliktu atrisināsiet ar tiesiskām metodēm, bet atbilstoši taisnīgumam. To no jums sagaida sabiedrība, un to no jums sagaida arī tiesnešu saime. Tas ir profesionāls tiesneša darbs.

Tiesnesis nekad nevar iziet sabiedrības priekšā un teikt: “Principā es nepiekrītu šim spriedumam, tas nav īsti taisnīgs, bet nu tāds diemžēl ir likums.” Mūsu demokrātiskas un tiesiskas valsts likumdošana vienmēr paredz instrumentus un mehānismus, kādā veidā tiesiskums un taisnīgums var īstenoties spriedumā. Abi divi elementi.

Es domāju, ka jūs esat augsti kvalificētas tiesneses. Lai gan vēl neviens spriedums nav pasludināts, esat strādājušas pie daudziem spriedumiem, strādājušas Augstākajā tiesā un iepazinušās ar tiesneša darbu. Tā ir laba bāze, lai jūs pašas tagad spertu šo soli uz priekšu un kļūtu par tiesnesēm.

Jūs šodien zvērējāt būt godīgas, taisnīgas, spriest tiesu atbilstoši Satversmei un likumiem. Es domāju, ka šie vārdi ir ar dziļu jēgu. Jūs un lielākā daļa šeit klātesošo zina, kā interpretēt, padziļināt un atrast jēgu šiem jēdzieniem (un šajos jēdzienos var atrast dziļu jēgu) tādā veidā, ka tā ir pielietojama praksē, spriedumā.

Es vēlu jums turpināt šo darbu, ko esat iesākušas, strādājot pie spriedumiem, bet no cita aspekta, citā – augstākā kvalitātē, pašām spriežot tiesu. Es domāju, ka jums visām ir šī pieredze, kas jums ļoti noderēs turpmākajā darbā.

Es pats arī varu teikt, ka tiesneša darbs ir personīgi apmierinošs darbs tādēļ, ka jūs esat neatkarīgas. Neviens nevar jūs iespaidot vai ietekmēt, pastāv tikai jūsu pašu darba ētika, profesionālā ētika un spējas atrast kopīgo starp tiesiskumu un taisnīgumu. To es arī jums novēlu. Kā arī es vēlu jums daudz taisnīgu spriedumu! Paldies jums!

19.02.2020. Tiesneša zvēresta ceremonija, kurā Valsts prezidentam Egilam Levitam tiesneša svinīgo solījumu dod Vidzemes rajona tiesas (Cēsīs) tiesnese Līga Ašitoka, Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesnese Edīte Turkopule un Administratīvā rajona tiesas