Vaira Vīķe-Freiberga
Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga ir nosūtījusi vēstuli ASV prezidentam Bilam Klintonam.
Vēstulē Valsts prezidente savā un Latvijas iedzīvotāju vārdā sveic ASV prezidentu un tautu Neatkarības dienas 224.gadskārtā 4.jūlijā.
Pēc rakstītā, esot valstij ar senu demokrātijas sistēmu, ASV ir atzīta par klasisku piemēru funkcionējošai brīvā tirgus ekonomikai, likuma spēkam, tāpat cilvēka tiesībām un brīvībām. Savienoto Valstu pieredze šajos jautājumos ir bijusi noderīga Latvijai un kopš 1991.gada ir palīdzējusi paātrināt valsts attīstību, sacīts vēstulē.
Kopš valsts neatkarības atgūšanas, Latvijas un ASV ir kļuvušas par partnerēm, strādājot kopā pie divpusējo attiecību, reģionāliem un globāliem jautājumiem sapratnes un kopēju interešu garā. V.Vīķe-Freiberga izsaka gandarījumu, ka Latvija un ASV ir izveidojušas plašu un stabilu pamatu vēl ciešākām starpvalstu attiecībām. "ASV ir atbalstījusi Latvijas centienus pievienoties eiroatlantiskajām insitūcijām, un Latvija no savas puses turpinās atbalstīt ASV ieguldījumu šajā reģionā un apsveic nepieciešamību pēc stingras transatlantiskās saites ar Baltijas jūras telpu," raksta prezidente.