Vaira Vīķe-Freiberga
Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga ir nosūtījusi vēstuli ASV Senāta Ārpolitikas komisijas priekšsēdētājam Džesam Helmsam (Jesse Helms).
Atbildes vēstulē Valsts prezidente izsaka pateicību ASV par Baltijas valstu okupācijas neatzīšanas politiku 60 gadu garumā un par to, ka šis fakts ir nesen atzīmēts arī Senātā.
Prezidente vēlreiz apliecina Lartvijas gatavību turpināt strādāt kopā ar Savienotajām Valstīm pie ASV-Baltijas hartas mērķu sasniegšanas. V.Vīķe-Freiberga raksta Dž.Helmsam par NATO paplašināšanu, uzsverot, ka "mēs augstu vērtējam ASV atbalstu Latvijas centieniem integrēties Ziemeļatlantijas Aliansē".