Vaira Vīķe-Freiberga

Valsts prezidentes runa Valsts Kontroles 80.dibināšanas un 10.atjaunošanas gadskārtā

Rīgas Latviešu biedrības namā, 2003.gada 22.augustā

 

 

Augsti godātais Černaja kungs,

dārgie Valsts kontroles darbinieki,

augstie viesi!

 

Es vēlos sveikt Valsts kontroli šajā skaistajā apaļajā jubilejā, un sveikt jūs kā 80-gadīgas tradīcijas mantiniekus, kaut arī, protams, šī tradīcija nav varējusi turpināties bez ārkārtējiem pārtraukumiem. Ir svarīgi atcerēties, ka neesam vakardien dzimuši un ka ir tradīcijas, kas iesniedzas tālu iepriekšējā gadsimtā, jo tās jums pieder, tās ir jūsu mantojums.

 

Es vēlētos kā Valsts prezidente izteikt savu pateicību un atzinību Valsts kontroleiun visiem tās darbiniekiem par viņu Latvijas neatkarības nostiprināšanā ieguldīto darbu, par to darbu, ko viņi ir veikuši, lai palīdzētu Latvijai attīstīties kā demokrātiskai un tiesiskai valstij.

 

Valsts kontrole ir tas sargsuns, kas sēž pie valsts naudas maciņa un kurai ir jāizseko, lai visai tautai un valstij kopā piederošie līdzekļi tiktu apsaimniekoti tieši tā, kā tas būtu vajadzīgs pēc likuma un demokrātiski iedibinātas kārtības. Tas ir ārkārtīgi svarīgs pienākums, un ir skaidrs, ka, ja kontroles mehānismi valstī nedarbojas, tad arī pati valsts savā attīstībā var tikai klibot. Tātad katrs veiksmīgs Valsts kontroles pienākums ir gluži kā atkal no jauna iebūvēts ķieģelis valsts pamatdrošībā, valsts attīstības ēkā.

 

Valsts attīstība ir komplekss fenomens, katra sektora rīcība ir ar tālejošām sekām, izplešas sabiedrībā, iespaidojot vienam otru. Kontroles mehānismiem ir neatņemama vieta šajā sistēmā, lai gādātu par to, ka likuma ievērošana ir galvenā norma, un atkāpe no likuma ir izņēmums. Tajos gadījumos, kad ir atkāpes no likuma, savs ceļš ir konsekvencēm, kas tad būtu represīvs mehānisms, lai palīdzētu nākotnē izvairīties no šādiem pārkāpumiem.

 

Jums, Valsts kontroles darbiniekiem, ir jāstrādā un jāraugās uz dokumentiem ar vanaga aci un ar lauvas sirdi, un tieši tādiem es jums novēlu turpināt savu darbu uz priekšu, ar lepnumu un ar pārliecību strādājot savā iestādē. Jūsu devums Latvijas valstij ir neatņemams. Tam ir jābūt pēc iespējas augstā līmenī, profesionālam un taisnīgam. Jo labāk jūs savu darbu darīsiet, jo labāk viss cits Latvijas valstī varēs attīstīties. Paldies visiem tiem, kas ir palikuši šajā darbā gan savas atbildības izjūtas dēļ, gan arī izprotot, ka šis darbs var būt aizraujošs un interesants, un ir atsacījušies no kādiem kārdinošākiem piedāvājumiem darbā citviet. Var jau saprast, ka cilvēks vēlas savu karjeru pilnveidot vienā, otrā un trešā vietā, bet paldies visiem tiem, kas ir pauduši uzticību Valsts kontrolei. Es novēlu, lai jums būtu prieks un gandarījums par jūsu paveikto darbu.

 

Gribētu tikai ieminēties, ka jūsu darbs ir tāds, kas prasa turpinājumu, un it īpaši tādos gadījumos, kad ir identificēti vai atklāti pārkāpumi. Te nu, man šķiet, jūs man piekritīsiet, mūsu valstī nav vēl viss sakārtots. Jūsu ziņojumos, man šķiet, ir aizrādījumi pašvaldībām, un neesmu manījusi, ka valstī būtu pietiekami mehānismi, lai nodrošinātu, ka šiem konstatētajiem pārkāpumiem būtu pietiekami adekvātas sekas.

 

Kā Valsts prezidente es esmu jūsu rīcībā, ja jums būtu ieteikumi, kas būtu maināms likumdošanā, lai situāciju uzlabotu. Ja jums ir priekšlikumi par sadarbību starp Valsts prezidenta kanceleju, Valsts kontroli un prokuratūru par to, kas varbūt būtu maināms, lai problēmām būtu redzami rezultāti, būšu priecīga sadarboties. Man šķiet, mums visiem ir vienāds mērķis – mēs vēlamies tādu zemi, kurā mēs varētu uzticēties visām valsts iestādēm, un te nu jums, man šķiet, ir jābūt par paraugu citiem. Līdz šim, man šķiet, tas jums ir izdevies, es novēlu, lai tā turpinās uz priekšu. Es novēlu, lai jums ir prieks un gandarījums par savu darbu!