Vaira Vīķe-Freiberga

Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga šodien Rīgas pilī tikās ar ASV Augstākās Tiesas tiesnesi Zāmuelu Alito (Samuel Alito), apspriežoties par sadarbību starp Latviju un ASV tieslietu jomā. Prezidente atzinīgi novērtēja abu valstu ieinteresētību turpināt pieredzes apmaiņu par dažādiem ar tieslietu sistēmu saistītiem jautājumiem, kā arī izteica pateicību Amerikas Savienotajām Valstīm par sniegto atbalstu Latvijai tiesnešu izglītības centram, kā arī citiem projektiem, kas bijuši saistīti ar demokratizācijas un tieslietu stiprināšanu, kas īpaši būtiski bija pēc neatkarības atjaunošanas.

 

Abas puses pārrunāja valstu pieredzi cīņā ar korupciju, sodu politikas jautājumus vardarbības gadījumos pret bērniem, kā arī attiecībā pret narkotiku tirgošanu.

 

Prezidente uzsvēra, ka savas prezidentūras laikā neatslābstoši ir strādājusi pie tieslietu sistēmas stiprināšanas, sarunās ar tiesu varas pārstāvjiem, amatpersonām un medijiem runājot gan par nepilngadīgo ieslodzījuma apstākļiem pirmstiesas laikā, gan par tiesnešu kvalifikāciju un izglītību, cīņu ar korupciju u.c.

 

V.Vīķe-Freiberga un Z.Alito atzinīgi novērtēja šodien Rīgā notiekošo konferenci “Tiesu ētika, reforma un atklātums”.