Vaira Vīķe-Freiberga

Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga un Igaunijas prezidents Arnolds Rītels šodien tikās Rēzeknē, lai apliecinātu abu valstu vienotību savas nākotnes mērķu piepildīšanā, kā arī, lai apmainītos ar viedokļiem par aktuālo situāciju pirms tautas nobalsošanām par Latvijas un Igaunijas dalību Eiropas Savienībā (ES).

 

Sarunā V.Vīķe-Freiberga uzsvēra, ka šis ir reizē simbolisks apliecinājums abu tautu vienotībai pirms vēsturisku lēmumu pieņemšanas par savu nākotni, kā arī lieliska iespēja runāt ar iedzīvotājiem, kuri var dzirdēt arī par savas kaimiņvalsts iedzīvotāju uzskatiem pirms tautas nobalsošanas par ES. Valsts prezidente pauda cerību, ka valsts iedzīvotāji rūpīgi vēros to, kā igauņi rīkosies tautas nobalsošanā.

 

A.Rītels pieminēja, ka jau vēsturiski triju Baltijas valstu tautu vienotības un sadarbības augļi ir atgūtā neatkarība un arī šobrīd, pēc viņa domām, svarīga ir triju Baltijas valstu vienotība.

 

Prezidente arī uzsvēra, ka dabas stihijas kaitējums ražai, ar ko ir sastapušies gan Latvijas, gan Igaunijas lauksaimnieki, nav jautājums, kam būtu jāizšķir balsojums par dalību ES: “Tieši tāpēc jau mēs vēlamies, lai mūsu valstis iestājas ES, ka tā ir iespēja garantēt drošību mūsu zemniekiem, tā ir iespēja garantēt tirgus svārstību izlīdzināšanos, kā arī palīdzību dabas stihiju seku gadījumā.”

 

Latvijas prezidente arī uzsvēra, ka ir svarīgi, ka pirms tautas nobalsošanām abās valstīs Eiropas Komisija sliecas uz to, lai atzītu katras dalībvalsts pārstāvniecību Eiropas Komisijā ar vienu komisāru.

 

Abas puses pārrunāja arī Latvijas-Igaunijas divpusējās sadarbības jautājumus, vienojoties, ka jāturpina dziļāka sadarbība pie latviešu-igauņu valodas vārdnīcas izstrādāšanas, kā arī pie īpaša atbalsta panākšanas atsevišķiem Latvijas un Igaunijas studentiem kaimiņvalsts valodas un kultūras apgūšanā. Šim mērķim varētu tikt izstrādāts abu valstu prezidentu stipendiju fonds.