Vaira Vīķe-Freiberga

(Nolasījusi Valsts prezidentes padomniece Elga Zālīte piemiņas pasākumā genocīda upuru piemiņas vietā Gogoļa un Dzirnavu ielas krustojumā)

 

Godātie klātesošie! Godātie Latvijas iedzīvotāji!

 

Stāvot uz jaunā gadu tūkstoša sliekšņa, mēs skaudri apzināmies, ka XX gadsimtu atcerēsies kā vēsturē vēl nepieredzēta terora un vardarbības gadsimtu. Totālais genocīds pret ebreju tautu, kura iniciators bija nacistiskā Vācija, ir bijis ļaunuma augstākais kulminācijas punkts.

 

Masu slepkavības holokausta apstākļos uz visiem laikiem ir izmainījušas daudzu valstu, tai skaitā Latvijas, seju, atstājot smagas rētas kolektīvajā un individuālajā atmiņā. Gandrīz visu Eiropu iezīmē noziedzības un terora topogrāfija. Viena no sāpīgām atzīmēm Latvijas kartē ir kara sākumā nodedzinātā ebreju Sinagoga ar daudziem cilvēku upuriem. Ir Rumbula, Biķernieki, Liepāja, ir mazās Latvijas pilsētas. Latvija ir zaudējusi neskaitāmus tūkstošus savu ebreju pilsoņu. Holokausts ir ebreju traģēdija. Holokausts ir Latvijas traģēdija.

 

Latvijas neatkarība pirmo reizi ir pavērusi iespēju godprātīgi izvērtēt savu pagātni. Nozīmīgs jautājums ir ne tikai izpētīt vēl nezināmās epizodes holokausta traģiskajos notikumos, bet profesionālu pētījumu līmenī pacelt jautājumu par Latvijas pilsoņu līdzatbildību noziegumos un mēģināt pārvarēt tās negatīvās sekas, ko minētā jautājuma ignorance līdz šim nodarījusi sabiedrības morālei. Es lieku lielas cerības uz Latvijas Vēstures komisijas darbību šī nozīmīgā jautājuma izpētes jomā.

 

Mēs skaidri apzināmies, ka pienācis laiks, kad holokausts no atmiņām pārvēršas vēsturē. Ja mēs nepratīsim šo transformāciju novadīt pareizā virzienā, nākotnē varam piedzīvot ļaunuma atdzimšanu. Tāpēc šīsdienas uzrunā vēlos uzsvērt nepieciešamību pēc nopietnas holokausta izglītības skolās. Tikai šis ceļš var mūs vest uz stabilu demokrātiju nākotnē.

 

Šodien, ebreju tautas genocīda piemiņas dienā, apliecinu visiem ebrejiem savu visdziļāko līdzjūtību, pieminot drausmīgo katastrofu.

 

Lūdzu ar klusuma brīdi, noliecot galvas, pieminēt holokausta upurus Latvijā un visā pasaulē.