Raimonds Vējonis
Valsts prezidents: Administratīvi teritoriālās reformas veikšana nedrīkst būt reformas pašmērķis
“Administratīvi teritoriālā reforma Latvijā ir jautājums, kas kopš valsts neatkarības atjaunošanas vairākkārtīgi bijis diskusiju krustugunīs un politiskajā darba kārtībā. Valdībai piesakot kārtējo administratīvi teritoriālo reformu, vispirms būtu jāizvērtē iepriekšējās reformas rezultāti un tikai tad jādefinē jaunas reformas mērķi un ieguvumi iedzīvotājiem.

Reformas veikšana nedrīkst būt reformas pašmērķis,” uzsvēra Valsts prezidents Raimonds Vējonis, uzrunājot Latvijas Pašvaldību savienības 30. kongresa dalībniekus.

Valsts prezidents atzīmēja, ka reformai ir jārada priekšnoteikumi iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai un jāsekmē uzņēmējdarbības vide. Reformas rezultātā nedrīkst pasliktināties pakalpojumu pieejamība. Būtiski arī paturēt prātā, ka vietējās pašvaldības pirmās dod iespēju iedzīvotājiem iesaistīties demokrātijas procesos, lemjot par savu dzīves vidi un novada vai pilsētas attīstību un tādējādi veicinot iedzīvotāju piederības sajūtu savai pašvaldībai un valstij. Reformai nevajadzētu sekmēt vēl lielāku depopulāciju Latvijas reģionos un atsvešināšanos no savas valsts. Reforma nevar būt līdzeklis, lai nākamajās vēlēšanās pašvaldībā startētu tikai un vienīgi politisko partiju pārstāvji.

“Tāpēc aicinu pašvaldības būt konstruktīviem partneriem sarunās ar valdību par reformas mērķiem, risinājumiem un to saturisko iedzīvināšanu, jo neviens nezina labāk iedzīvotāju vajadzības un praktisko darbu īstenošanu par pašām pašvaldībām,” norādīja Valsts prezidents.

Savukārt par pašvaldību lietām atbildīgo ministru Raimonds Vējonis aicināja uzklausīt pašvaldību, iedzīvotāju un uzņēmēju viedokļus, veidojot dialogu ar visām iesaistītajām pusēm un meklējot labākos risinājumus, lai uzlabotu Latvijas cilvēku dzīves kvalitāti un stiprinātu valsti kopumā.