Valdis Zatlers
Pirmdien, 11.aprīlī, Valsts prezidents Valdis Zatlers piedalījās Lielās Talkas koordinatoru sanāksmē un aicināja visus Latvijas iedzīvotājus aktīvi iesaistīties 30.aprīlī notiekošajā talkā, lai kopīgi īstenotu sapni par Latviju kā tīrāko un zaļāko vietu pasaules kartē.

 

Runājot par savu motivāciju piedalīties talkā, Valsts prezidents, Lielās Talkas patrons, atzina: „Es piedalos talkā ar prieku, jo es mīlu mūsu skaisto zemi un savu skaisto dzimto pilsētu.”

 

Savā uzrunā Valdis Zatlers aicināja ikvienu ņemt talkā līdzi savus draugus, skolasbiedrus vai kaimiņus, jo ikviens var kaut ko izdarīt Latvijas labā: „Talkas dienas ir tās dienas, kad visi darām kopā, un tieši sadarbošanās starp cilvēkiem ir tas, kas ir nepieciešams, lai mūsu tauta un valsts kļūtu spēcīgāka un mēs būtu laimīgāki.”  

 

Valsts prezidents atzina, ka Lielās Talkas laikā notiekošā kopīgā strādāšana Latvijas labā rada laimes un prieka izjūtu, kuru nevajadzētu aizmirst arī pēc talkas. Viņš arī pauda prieku par to, ka Lielā Talka vieno ģimenes – šajā dienā tās sanāk kopā un strādā, lai padarītu Latviju par tīrāko un zaļāko zemi, kur dzīvo laimīgākie un smaidīgākie cilvēki.

 

Lielās Talkas koordinatoru sanāksmes dalībnieki ieguva praktisku informāciju par talkas rīkošanu un saņēma talkas inventāru – bezmaksas maisus un cimdus, afišas iedzīvotāju informēšanai un instrukcijas pasākuma organizēšanai.

 

Šogad ceturto reizi Latvijā tiek organizēta kustība un vides sakopšanas akcija „Lielā Talka”, kas aicina ikvienu iedzīvotāju piedalīties savas zemes attīrīšanā no atkritumiem un arī labiekārtošanā. Latvijas „Lielās Talkas” mērķis ir līdz 2018.gadam, Latvijas 100.dzimšanas dienai, padarīt Latviju valsti par tīrāko un sakoptāko vietu pasaules kartē - dot iespēju dabai atveseļoties, attīrot to no atkritumiem, kā arī mudināt iedzīvotājus pašiem labiekārtot un rūpēties par vidi sev apkārt.

 

Valsts prezidents Valdis Zatlers ir Lielās Talkas patrons kopš akcijas sākuma 2008.gadā un ir aktīvi piedalījies iepriekšējo trīs gadu vides sakopšanas pasākumos, talkojot Lapmežciemā, Jelgavā un Skrīveros.