Egils Levits Iekšpolitika
Valsts prezidents aicina veikt papildinājumus likumprojektā “Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā”, lai stiprinātu Latvijas informatīvo telpu
Izvērtējot likumprojektu “Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā”, Valsts prezidents Egils Levits Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai aicina veikt tajā būtiskus papildinājumus.

Valsts prezidents uzskata, ka likumdevējam Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā vajadzētu noteikt prasības pamatpiedāvājumam, ko saviem abonentiem nodrošina televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumu sniedzējs. “Stipra informatīvā telpa ir būtisks Latvijas demokrātijas un valsts drošības jautājums. Likumdevējam jāspēj nodrošināt, ka Latvijas iedzīvotājiem ir pieejamas kvalitatīvas un plurālistiskas televīzijas programmas, kas stiprina Latvijas piederību Eiropas kultūrtelpai un sekmē Latvijas iedzīvotāju iekļaušanos kopējā Eiropas informatīvās telpas diskursā,” norāda E. Levits.

Piedāvātais Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma papildinājums risinātu sen apzinātu problēmu, ko līdz šim ar citiem mehānismiem nav bijis iespējams efektīvi novērst.

Detalizētāk ar Valsts prezidenta Egila Levita viedokli un ierosinātajiem papildinājumiem var iepazīties Valsts prezidenta kancelejas tīmekļvietnes sadaļā “Darbība likumdošanas jomā”.