Egils Levits Ārlietas
Valsts prezidents ar Amerikas Tirdzniecības palātu Latvijā diskutē par uzņēmējdarbības vidi
29. oktobrī Valsts prezidents Egils Levits tikās ar Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā biedriem, lai diskutētu par Latvijas attīstībai nozīmīgiem jautājumiem, raugoties no uzņēmējdarbības, likumdošanas un valsts pārvaldes perspektīvas.

Valsts prezidents, ieskicējot savu redzējumu par aktuālajām prioritātēm, uzsvēra augstākās izglītības reformas nepieciešamību, kas paaugstinātu ne tikai augstākās izglītības kvalitāti, bet arī sekmētu zinātnes attīstību. Pēc prezidenta sacītā, šobrīd Latvijā vēl ir plaisa starp zinātni un augstāko izglītību, kas traucē abu jomu pilnvērtīgai attīstībai.

E. Levits arī akcentēja tiesu sistēmas reformas nepieciešamību un vajadzīgos pilnveidojumus likumu izstrādes un ieviešanas procedūrās. Likumdevējam jāsekmē, lai likumi, to nepieciešamība un saturs būtu saprotams ikvienai iesaistītajai pusei un tiesību piemērotājam. Tāpat Valsts prezidents pamatoja savu redzējumu par Valsts padomes izveidi, kas varētu ienest modernu un jauna līmeņa kvalitāti tieši likumdošanas procesā, kas būtu vērsts uz valsts ilgtspēju.

Tāpat diskusijas gaitā tika pārrunāti jautājumi saistībā ar nodokļu sistēmu, veselības nozares attīstību, izglītību, IKT jomu un citiem uzņēmējdarbības vidi ietekmējošiem jautājumiem.

29.10.2019. Valsts prezidents Egils Levits piedalās diskusijā ar Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā biedriem par uzņēmējdarbības vidi Latvijā