Andris Bērziņš
Šodien, 15.februārī, Valsts prezidents Andris Bērziņš tikās ar Lielās Talkas organizatoriem, lai pārrunātu līdz šim paveikto Lielās Talkas organizēšanā, jo jau 20.aprīlī visā Latvijā notiks gadskārtējā Lielā Talka.

 

Valsts prezidents Andris Bērziņš arī šogad ir piekritis būt par Lielās Talkas patronu: „Man ir gandarījums, ka ar katru gadu Lielās Talkas kustības dalībnieku un atbalstītāju skaits aug, taču šogad būtu jāmaina talkošanas kustības fokuss, proti, nebūtu tikai jāvāc citu cilvēku atstātos atkritumus, bet sakoptajās vietās jārada jauna vide. Mani priecē šā gada Lielās Talkas sauklis: „Tīra Latvija sākas tavā galvā”. Tādēļ aicinu ikvienu Latvijas iedzīvotāju rīkoties atbilstoši talkas devīzei, rūpējoties par apkārtējo vidi un dzīves telpu visa gada garumā,” klātesošajiem pauda Valsts prezidents.

 

Lielās Talkas vadītāja Vita Jaunzeme Valsts prezidentu informēja, ka sadarbībā ar Eiropas kultūras galvaspilsētas rīkotāju „Rīga 2014”, Lielās Talkas organizatori 2013.gadā īpašu uzmanību pievērsīs Rīgas pagalmiem. 2012.gada rudenī izsludinātajā konkursā tika saņemti pieteikumi no dažādām Rīgas apkaimēm par pagalmiem un skatījumiem uz dzīves vidi kopumā. Žūrijai izvērtējot konkursa pieteikumus, kļuvuši zināmi tie trīs Rīgas daudzdzīvokļu namu iekšpagalmi, kuriem tiks veidotas labiekārtošanas vīzijas (Valdeķu ielas 15 pagalms - Ziepniekkalnā; S.Eizenšteina ielas 63 pagalms - Mežciemā; Balvu ielas 9 pagalms - Maskavas forštatē). 

 

Arī šogad, lai veiksmīgi nodrošinātu Lielās Talkas laikā savākto atkritumu nogādi poligonos, Lielās Talkas organizatori oficiālo talku norises vietās nodrošinās speciālus maisus. V.Jaunzeme pauda gandarījumu, ka ar katru gadu atkritumu maisu daudzums sarūk, kas ir uzskatāms piemērs talkošanas kustības pozitīvajiem rezultātiem – atkritumu kļūst mazāk. Tādēļ turpmāk būtu jādomā par iedzīvotāju domāšanas maiņu ikdienā, par to Latvijas iedzīvotāju daļu, kuri līdz šim ir bijuši vienaldzīgi.

 

Aiva Rozenberga, kura ir  Lielās Talkas mājas lapas redaktore un topošās Talkas Televīzijas redaktore kā pozitīvu tendenci akcentēja, ka Lielā Talka ir starptautiski unikāls projekts visas pasaules mērogā, jo tiek iesaistīts plašs cilvēku loks ar kopēju filozofiju – padarīt savu dzīves telpu, vidi kvalitatīvu: „Lielā Talka rāda Latvijas priekšzīmi starptautiskā mērogā, kas ir labs tēla veidotājs Latvijai,” sacīja A.Rozenberga.

 

Noslēdzot tikšanos, Valsts prezidents pateicās par Lielās Talkas kustības līdzšinējo veikumu Latvijas vides sakārtošanā un rosināja turpmāk domāt par to Latvijas iedzīvotāju auditorijas uzrunāšanu, kuri dzīvo citā informatīvā telpā: „Manuprāt, ka līdz šim ir ielikti labi Lielās Talkas pamati, tagad ir jādomā kā iet uz priekšu un uzrunāt tos cilvēkus, kas ikdienā komunicē citā valodā, jo visiem ir kopīgs mērķis – sakopta Latvija,” noslēgumā sacīja A.Bērziņš.


Sarunā piedalījās Vita Jaunzeme, Ilze Aizsilniece, Kristaps Greckis, Andra Miklucāne, Jānis Vilgerts, Armands Nikolajevs, Aiva Rozenberga, Haralds Apogs, Leonīds Loginovs un Andris Jaunsleinis.