Egils Levits Iekšpolitika
Valsts prezidents: ārkārtējās situācijas ieviešana ir nepieciešama gan lai ierobežotu pandēmiju, gan lai pasargātu ekonomiku no straujākas lejupslīdes

Ministru kabineta šodienas lēmums par ārkārtējās situācijas izsludināšu ir nepieciešams un pareizs. Latviju pilnā mērā ir skāris pandēmijas otrais vilnis. Tādēļ šis lēmums ir pieņemts pareizā brīdī, kad tālāka vilcināšanās vairs nav pieļaujama.

Tas dos valdībai papildu pilnvaras ieviest vajadzīgos, uz ekspertu ieteikumiem balstītos pasākumus, lai apkarotu pandēmijas nekontrolētu tālāku izplatīšanos.

Uzskatu, ka nepietiek vien ar reaģēšanu uz situāciju. Valdības rīcībai ir jābūt apsteidzošai. Latvijai nepieciešama tālredzīga stratēģija, kā pie dažādiem scenārijiem sabalansēt pandēmijas ierobežošanas pasākumus ar ekonomikas, kultūras, izglītības un citām sabiedrības vajadzībām. Apsveicami, ka valdība jau ir sākusi atbilstoši rīkoties.

Dažkārt publiskajā telpā paustais pretnostatījums starp pandēmijas apkarošanas pasākumiem no vienas puses un ekonomiku no otras puses nav pareizs. Pandēmija jebkurā gadījumā negatīvi ietekmē gan ekonomiku, gan praktiski visas citas dzīves jomas. Pandēmijas strauja izplatība, ja to neapkaro, ļoti ātri atstāj negatīvu iespaidu uz ekonomiku, jo, ja darbinieki ir slimi vai ir slimnieku kontaktpersonas un nevar nākt uz darbu, tas, protams, grauj ekonomiku. Tādēļ loģiski, ka valstīs ar vislielāko saslimstību ir arī vislielākais ekonomikas kritums. Latvija līdz rudenim samērā labi tika galā ar pandēmiju, un līdz ar to arī ekonomikas kritums, salīdzinot ar citām valstīm, bija vēl samērā neliels.

Tādēļ pandēmijas apkarošanas pasākumi vienlaikus arī ir pasākumi, kas sargā mūsu ekonomiku no vēl straujākas lejupslīdes.

Pasākumi pandēmijas apkarošanai ir visas sabiedrības interesēs. Gan pašu, gan citu cilvēku labā mums tie ir jāievēro.

Vienlaikus ļoti svarīgi ir tas, ka valdība lemj par izlīdzinošiem pasākumiem, kas atvieglo situāciju tiem cilvēkiem, kuri cieš visvairāk.

Kopā mēs šo krīzi pārvarēsim!