Andris Bērziņš
Valsts prezidents Andris Bērziņš šodien, 5.decembrī, tikās ar Vēstures skolotāju biedrību, lai apspriestu vēstures mācīšanas skolās aktualitātes un biedrības sabiedriskās aktivitātes.

 

Vēstures skolotāju biedrības pārstāvji aicināja Valsts prezidentu atbalstīt ikgadējo pētniecisko un radošo darbu konkursu „Vēsture ap mums” un kļūt par tā patronu. Valsts prezidents aicinājumam piekrita. Šī gada konkursa tēma ir „Prom no mājām”, bet konkursa apbalvošanas ceremonija notiks 2012.gada maija beigās un Valsts prezidents tajā piedalīsies, apbalvojot konkursa laureātus. Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas vēstures izzināšanu, skolēniem apzinot un analizējot vēstures avotus. Tas tiek organizēts jau 10 gadus un tajā ik gadus tiek iesniegti ap 200 darbu.

 

„Jautājumi, kas skar cilvēku izbraukšanu no valsts, šobrīd ir vieni no aktuālākajiem. Tādēļ šāda temata pētīšana arī no vēsturiskā aspekta ir divtik nozīmīga, lai saprastu, kāda ir bijusi Latvijas iedzīvotāju izceļošanas un atpakaļ atgriešanās motivācija iepriekšējā gadsimtā. Esmu gatavs atbalstīt šī jautājuma risināšanu, jo tas ir šā brīža jautājums un ietekmēs to, kāda nākotne mūs sagaida,” piebilda Valsts prezidents.

 

Skolotāju biedrības pārstāvji atbildēja uz Valsts prezidentu interesējošiem jautājumiem par vēstures mācīšanu skolās šobrīd. Sarunas dalībnieki informēja, ka vēstures mācīšanai ir standarts, kas nosaka mērķus un uzdevumus mācību procesā. Tas ir kā likums, kas ir vienots visām Latvijas skolām neatkarīgi no mācību valodas. Līdz ar to ļoti lielas atšķirības vēstures traktējuma ziņā nav iespējamas. Vienlaikus vēstures skolotāju biedrības pārstāvji uzsvēra, ka vēstures mācīšanas jomā Latvijā īpaši trūkst digitālu mācību līdzekļu.

 

Vēstures skolotāju biedrība darbojas kopš 1992.gada un tajā apvienojušies 280 vēstures skolotāju. Biedrības galvenie mērķi ir veicināt vēstures mācīšanas pilnveidošanu skolās, sekmēt jaunu mācību standartu, programmu un mācību līdzekļu sagatavošanu un aprobāciju skolās, kā arī sekmēt vēstures skolotāju profesionālo pilnveidošanos.