Egils Levits
Valsts prezidents Egils Levits izskatījis 17 notiesāto personu apžēlošanas lūgumus
22. septembrī Valsts prezidents Egils Levits izskatīja 17 notiesāto personu apžēlošanas lūgumus. Neviens apžēlošanas lūgums netika atbalstīts.

Vairāk informācijas par apžēlošanas kārtību skatāma Valsts prezidenta kancelejas tīmekļvietnē.