Egils Levits Iekšpolitika
Valsts prezidents: Ekonomisko lietu tiesas veiksmes atslēga ir augsta līmeņa profesionāļi
17. augustā Valsts prezidents Egils Levits Rīgas pilī tikās ar tieslietu ministru Jāni Bordānu, pārrunājot jautājumus saistībā ar Ekonomisko lietu tiesas izveidi un citas jomas aktualitātes.

Diskutējot par Ekonomisko lietu tiesas darbības modeli un nozīmi Latvijas tiesu sistēmā, Valsts prezidents pauda cerību, ka tiesnešu atlases procesā savas kandidatūras iesniegs daudz augsta līmeņa profesionāļu – kā tiesu sistēmā jau ilgus gadus strādājošie, tā arī jaunie kompetentie juristi, šādi veidojot atbildīgu un uz vērtībām balstītu Latvijas tiesu sistēmu un to stiprinot.

Tāpat sarunā tika aktualizēts tiesnešu mācību jautājums, un Valsts prezidents atkārtoti uzsvēra savu ideju par nepieciešamību mācību procesā lielāku uzmanību vērst uz tiesas procesa vadības prasmju pilnveidi.

Valsts prezidents un tieslietu ministrs tikšanās laikā pārrunāja jautājumu arī par Latvijas Republikas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” nozīmi informatīvās telpas stiprināšanā. E. Levits pauda uzskatu, ka vienota informatīvā telpa šajā laikā, kad demokrātija saskaras ar dažādiem apdraudējumiem, ir īpaši aktuāla, un šim jautājumam, pēc Valsts prezidenta domām, ir jābūt politiskajā dienaskārtībā.

Sarunās E. Levits ar J. Bordānu akcentēja arī nekustamā īpašuma nodokļa politikas un reformas jautājumus, uzsverot, ka ir nepieciešama kopēja koncepcija, lai sistēma tiktu uzlabota.

17.08.2020. Valsts prezidents Egils Levits tiekas ar tieslietu ministru Jāni Bordānu