Ārlietas Edgars Rinkēvičs
Valsts prezidents piedalās apaļā galda diskusijā

2. decembrī Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs piedalījās pasaules valstu līderu diskusijā par enerģētikas pāreju. Diskusija notika Apvienotajos Arābu Emirātos, Dubaijā ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām konferences 28. sesijas (COP28) laikā.

Valsts prezidents uzsvēra alternatīvu enerģijas avotu izmantošanas nozīmi valstu enerģētiskās drošības stiprināšanā. “Enerģētikas pāreja ir nozīmīga klimatam, tā ir nozīmīga energoresursu cenas stabilizēšanai, kā arī lai mazinātu konfliktu un karadarbības Ukrainā ietekmi uz enerģētisko drošību,” diskusijas laikā norādīja E. Rinkēvičs.

Valsts prezidents atzīmēja Latvijas mērķi līdz 2030. gadam saražot tik daudz atjaunojamās enerģijas, lai tā pārsniegtu patēriņam nepieciešamo apjomu. “Latvija īsā laikā ir panākusi būtisku progresu, līdz ar Krievijas īstenoto pilna apmēra karadarbības Ukrainā sākumu pilnībā atsakoties no Krievijas dabasgāzes. Tas apliecina Latvijas spēju līdz 2030. gadam veiksmīgi attīstīt tīrus pašmāju enerģijas avotus,” skaidroja E. Rinkēvičs.

Vienlaikus Valsts prezidents uzsvēra, ka pārejai uz atjaunojamajiem energoresursiem ir jābūt tādai, kādu spēj īstenot un ieviest visi – neatkarīgi no valstu vai sabiedrības grupu attīstības līmeņa.

02.12.2023. Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča dalība ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām konferences 28. sesijā (COP28)
01.12.2023. Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča dalība ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām konferences 28. sesijā (COP28)