Valdis Zatlers
Valsts prezidents Valdis Zatlers 12.maijā piedalījās izglītības iniciatīvas „Iespējamā misija” gada noslēguma pasākumā, kura laikā iepazinās ar 21 „Iespējamās misijas” ceturtā iesaukuma dalībnieku – jauno skolotāju, kuri jaunajā mācību gadā sāks strādāt dažādās Latvijas skolās.

 

Valsts prezidents apliecināja, ka viņam ir liels gods būt par „Iespējamās misijas” kustības patronu, kam viņš ir piekritis uzreiz pēc uzaicinājuma, pārdomājot to vien dažas sekundes. Viņš atzīmēja, ka „Iespējamā misija” ir labs piemērs valsts un nevalstiskas organizācijas sadarbībai kopīgu mērķu sasniegšanā.

 

Sveicot jaunos ceturtā iesaukuma skolotājus, Valdis Zatlers novēlēja „Iespējamai misijai” piedzīvot arī simto misijas iesaukumu, kas apliecinātu projekta nozīmīgumu ne tikai šai, bet arī nākamajām paaudzēm.

 

„Visa pamatā tam, cik labklājīga būs mūsu valsts, ir izglītība. Valsts dot diezgan daudz tā nodrošināšanā, bet bieži vien, lai aizrautu skolēnus, tā ir par maz. Ir vajadzīga degsme, fanātisms un jaunības maksimālisms – tas dod ļoti labus panākumus. Ja mēs pievienojam klāt vēl jūsu, jauno skolotāju, sirdsdegsmi un vēlmi nodot tikko iegūtās zināšanas tālāk, mēs iegūstam jaunu paaudzi, nākamos misionārus un mūsu valsts izglītības veidotājus,” atzina Valsts prezidents.

 

„Iespējamās misijas” projekta mērķis ir rosināt sabiedrību aktīvāk iesaistīties izglītības jautājumu risināšanā, diskutējot par to, kādu skolu sabiedrība vēlas redzēt Latvijā, un, sadarbojoties ar izglītības darbiniekiem, piedāvāt risinājumus pozitīvām un mūsdienīgām pārmaiņām izglītības sistēmā. Valsts prezidents Valdis Zatlers „Iespējamo misiju” atbalsta jau no tās darbības pirmsākumiem un ir programmas patrons.