Valdis Zatlers
Valsts prezidents Valdis Zatlers trešdien, 12.maijā, piedalījās izglītības iniciatīvas „Iespējamā misija” gada noslēguma pasākumā, kura laikā iepazinās ar 13 „Iespējamās misijas” trešā iesaukuma dalībniekiem – jaunajiem skolotājiem, kuri septembrī sāks strādāt dažādās Latvijas skolās.

 

„„Iespējamās misijas” pamatā, manuprāt, ir iedvesma, ko mēs nododam cits citam un aizraujamies paši. Mēs ar savu piemēru un darbiem, nevis kritizēšanu mainām sabiedrību. Šis nepārtrauktais process – mācīties un mācīt – ir kā mūžīgais dzinējs mūsu prātos un darbos,” tikšanās laikā norādīja Valsts prezidents. Valdis Zatlers atzina, ka projekts ir iedvesmojis arī viņu – aktīvāk apmeklēt Latvijas skolas un aicināt skolēnus viesoties Rīgas pilī un iepazīties ar Valsts prezidenta dienaskārtību un pienākumiem.

 

Valsts prezidents uzsvēra, ka „Iespējamā misija”  ir viens no viņa mīļākajiem patronāžas projektiem, kur viņš pats var aktīvi piedalīties un sastapt daudz darbīgu cilvēku.

 

Pēc iepazīšanās ar „Iespējamās misijas” gada laikā sasniegto un jaunajiem programmas skolotājiem Valsts prezidents piedalījās diskusijā par to, kā pavērt skolēniem jaunas iespējas un atjaunot iedvesmas „dzirkstelīti” skolotājos, kuri skolā strādā desmit un vairāk gadus. 

 

Valsts prezidents Valdis Zatlers “Iespējamo misiju” atbalsta jau no tās darbības pirmsākumiem un ir programmas patrons.

 

„Iespējamās misijas” projekta mērķis ir rosināt sabiedrību aktīvāk iesaistīties izglītības jautājumu risināšanā, diskutējot par to, kādu skolu sabiedrība vēlas redzēt Latvijā, un, sadarbojoties ar izglītības darbiniekiem, piedāvāt risinājumus pozitīvām un mūsdienīgām pārmaiņām izglītības sistēmā.