Egils Levits Ārlietas
Valsts prezidents iesniedz ANO Latvijas deklarāciju par Starptautiskās tiesas obligātās jurisdikcijas atzīšanu
Valsts prezidents Egils Levits 24. septembrī Ņujorkā ANO Ģenerālās asamblejas laikā iesniedza deklarāciju, kas apstiprina, ka Latvija pievienojas Starptautiskās tiesas obligātajai jurisdikcijai.

E. Levits norāda: “Tas, ka Latvija pievienojas Starptautiskās tiesas obligātajai jurisdikcijai, apliecina mūsu valsts gatavību pilnībā iesaistīties starptautiskajā sistēmā un likuma varas nostiprināšanā. Šis solis dos iespējas Latvijai, ja nepieciešams, vērsties pret valstīm, kas nepildītu to starptautiskās saistības pret Latviju.”

Deklarācija sagatavota atbilstoši Saeimas 2017. gada 30. novembrī pieņemtajam likumam, ar ko Latvija atzīst ANO ietvaros izveidotās Starptautiskās tiesas obligāto jurisdikciju. Līdz ar to Latvija varēs vērsties un būt viena no pusēm Starptautiskajā tiesā, lai risinātu starptautiskus strīdus.

Starptautiskā tiesa izveidota 1945. gadā, un tā ir galvenā ANO juridiskā institūcija miermīlīgai juridisko starpvalstu strīdu noregulēšanai. Tās lēmumi ir saistoši konkrētajos tiesas procesos iesaistītajām valstīm. Starptautiskās tiesas obligāto jurisdikciju šobrīd ir atzinušas 73 pasaules valstis, tostarp 23 Eiropas Savienības dalībvalstis, tai skaitā Igaunija, Lietuva, Polija, Somija, Zviedrija, Dānija. Jāpiemin, ka Latvija bija atzinusi Starptautiskās tiesas priekšteces – Pastāvīgās starptautiskās tiesas – jurisdikciju pirms Latvijas okupācijas 1940. gadā.

Valsts prezidents piedalās svinīgajā ceremonijā “Treaty event Ceremony to deposit Declaration recognizing as compulsory the jurisdiction of the International Court of Justice”

Uzrunājot ANO Ģenerālo asambleju, Valsts prezidents uzsvērs starptautisko tiesību, likuma varas, klimata un digitālo izaicinājumu jautājumus
ANO ģenerālsekretārs atzinīgi novērtē Latvijas digitālo attīstību un aktīvo nostāju klimata pārmaiņu jautājumos
Valsts prezidents ar Horvātijas Republikas prezidenti pārrunā reģionālās sadarbības projektus
Valsts prezidents divpusējās sarunās aktualizē Moldovai un Austrijai nozīmīgus tematus