Edgars Rinkēvičs
04.10.2023. Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča dalība Valsts konkurētspējas komisijas sēdē

4. oktobrī Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs Rīgas pilī tikās ar Valsts konkurētspējas komisiju (Komisija), kas atbilstoši likuma “Par Valsts prezidenta darbības nodrošināšanu 7.1 pantam ir izveidota un turpmāk strādās Valsts prezidenta uzdevumā.

Iecerēts, ka Komisija sniegs atbalstu Valsts prezidentam Latvijas Republikas Satversmē noteikto funkciju īstenošanā un izstrādās priekšlikumus valsts konkurētspējas stiprināšanai izglītības, zinātnes un uzņēmējdarbības jomās.

“Lai Latvija būtu labklājīga, stipra un moderna sabiedrība, ir nepieciešams būtiski kāpināt mūsu valsts ekonomiskās izaugsmes un konkurētspējas tempus. Latvijas konkurētspējas jautājumu saredzu kā daļu no mūsu drošības stratēģijas. Jo ciešāk integrēti būsim globālajos tirgos, jo drošāka būs mūsu valsts. Šobrīd mijiedarbībā starp izglītību, zinātni un uzņēmējdarbību pastāv šķēršļi, kas kavē inovāciju attīstību. Saskatu, ka viens no komisijas galvenajiem uzdevumiem būs izstrādāt konkrētus priekšlikumus un labās prakses ieteikumus par, piemēram, dažādu administratīvo un birokrātisko šķēršļu mazināšanu, lai stiprinātu Latvijas konkurētspēju,” par Komisijas uzdevumiem pauž Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.

Valsts prezidents Komisijā ir aicinājis piedalīties šādus zinātnes, izglītības un uzņēmējdarbības ekspertus, nosakot par Komisijas priekšsēdētāju Dr.rer.pol. Arni Sauku un Komisijas locekļus šādā sastāvā: Dr.biol. Vita Rovīte, Dr.chem. Elīna Pajuste, Dr.phys. Guntars Kitenbergs, Dr.sc.ing. Andris Šutka, Ph.D. Daunis Auers, Dr.h.c. Uldis Biķis, Pauls Irbins, Arkādijs Zvaigzne, Liene Briede, Kristīne Bērziņa un Agnese Veckalne.

 

VIDEO:
04.10.2023. Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča dalība Valsts konkurētspējas komisijas sēdē