Egils Levits Iekšpolitika
Valsts prezidenta Egila Levita dokumentu mapes vāki

Valsts prezidents Egils Levits šodien ir nosūtījis vēstuli Saeimai, izvirzot savu kandidātu Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa amatam. Pamatojoties uz Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likuma 13. panta pirmās daļas 1. punktu, Valsts prezidents izvirza Sanitu Upleju-Jegermani apstiprināšanai Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekles amatā.

E. Levits, pamatojot sava kandidāta izvēli, norāda: “Sanitai Uplejai-Jegermanei ir ilgstoša pieredze žurnālistikā, savā darbā pārstāvot augstus profesionālās kvalitātes un ētikas standartus. Sanitai Uplejai-Jegermanei ir gan nacionāls, gan starptautisks skatījums uz mediju politikas jautājumiem. Viņas viedokļu raksti ir apliecinājuši labu izpratni par Latvijas Republikas Satversmē ietvertajām vērtībām. Uzskatu, ka viņa spēs kvalitatīvi pildīt Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekles pienākumus un sniegs būtisku ieguldījumu sabiedrisko mediju attīstībā.”