Valdis Zatlers

Ceturtdien, 11.decembrī, Valsts prezidents Valdis Zatlers Rīgas pilī tikās ar "Kokneses fonda” padomes pārstāvjiem, lai izteiktu atbalstu piemiņas vietas „Likteņdārzs” izveidošanas projektam Koknesē. Tikšanās laikā Valsts prezidents pieņēma piedāvājumu kļūt par projekta aizbildni.

 

Fonds ir dibināts ar mērķi īstenot kultūrvēsturisku piemiņas vietu visiem tiem latviešiem, ko Latvija ir zaudējusi 20. gadsimta totalitāro režīmu dēļ. Latvijas demogrāfijas eksperti ir aplēsuši, ka PSRS okupācijas režīms Latvijai ir nodarījis zaudējumus "10 miljonu cilvēkgadu apmērā" - aprēķinot katra deportētā cilvēku nostrādāto stundu Sibīrijā un citviet izsūtījumā, nodzīvoto laiku, nodarīto kaitējumu veselībai, ietekmi uz dzimstību un citus faktorus. Šos aprēķinus ņems vērā 2005.gada 5.augustā Ministru kabineta izveidotā Komisija PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai, kuras uzdevums ir noteikt PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaitu, apkopot informāciju par represijām un masveida deportācijām, kā arī aprēķināt Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarītos zaudējumus.

 

Latvijā līdz šim nav uzcelts nacionāla mēroga piemineklis, kas atbilstu tautas zaudējumiem pagājušo simts gadu laikā. Piemiņas vieta - „Likteņdārzs” - ir nacionāls un visas Eiropas līmeņa projekts, kas ar Latvijas tautas atbalstu top uz Kokneses salas, Daugavas vidū. Likteņdārza projekts tiek uzsākts Latvijas 90-gadē un plānots pilnībā pabeigt desmit gadu laikā - kā dāvanu Latvijas 100-gadē.