Valdis Zatlers
Valsts prezidents Valdis Zatlers, Lielās Talkas patrons, un Lilita Zatleres kundze 30.aprīlī kopā ar jaunsargiem, skautiem, gaidām, „Iespējamās misijas” skolotājiem un apkārtējo dzīvojamo māju iedzīvotājiem talkos Rīgā, Ziepniekkalnā.

 

Talka Ziepniekkalnā sāksies Ozolciema ielas daudzdzīvokļu māju pagalmā. Ar šī pagalma sakopšanu pērn sākās Lielās Talkas „Pagalmu labiekārtošanas un sakopšanas” kustība. Tā parāda, ka sakopšanai nav nepieciešams liels pašvaldības finansiālais atbalsts, bet gan svarīga ir pašu iedzīvotāju iniciatīva. Vēlāk talkošana turpināsies Ozolciema ielas apkārtnē, kas tika reģistrēta kā viena no Rīgas vietām, kur nepieciešama sakopšana.

 

Valdis Zatlers aicināja ikvienu Latvijas iedzīvotāju piedalīties Lielajā Talkā, kā arī ņemt līdzi savus draugus, skolasbiedrus un kaimiņus, jo ikviens var kaut ko izdarīt Latvijas labā: „Talkas dienas ir tās dienas, kad visi darām kopā, un tieši sadarbošanās starp cilvēkiem ir tas, kas ir nepieciešams, lai mūsu tauta un valsts kļūtu spēcīgāka un mēs būtu laimīgāki.”  

 

Iepriekšējos gados Valsts prezidents ir talkojis dažādās Latvijas vietās – Lapmežciemā, Jelgavā un Skrīveros –, bet šogad izteica vēlmi piedalīties savas dzimtās pilsētas Rīgas sakopšanā.

 

Šogad ceturto reizi Latvijā tiek organizēta kustība un vides sakopšanas akcija „Lielā Talka”, kas aicina ikvienu iedzīvotāju piedalīties savas zemes attīrīšanā no atkritumiem un arī labiekārtošanā. Latvijas „Lielās Talkas” mērķis ir līdz 2018.gadam, Latvijas 100.dzimšanas dienai, padarīt Latviju valsti par tīrāko un sakoptāko vietu pasaules kartē - dot iespēju dabai atveseļoties, attīrot to no atkritumiem, kā arī mudināt iedzīvotājus pašiem labiekārtot un rūpēties par vidi sev apkārt.