Egils Levits Andra Levite
Valsts prezidents: Latvijā jāattīsta sistēmiska pieeja jautājumu risināšanā
10. janvārī Valsts prezidents Egils Levits ar dzīvesbiedri Andru Leviti viesojās Valsts sociālās aprūpes centrā “Rīga” Kapseļu ielā 31, kur aplūkoja iestādes telpas, iepazinās ar bērniem un darbiniekiem, kā arī pārrunāja aktuālos sociālās jomas jautājumus ar nozares pārstāvjiem un ģimenēm, kurās aug bērni ar invaliditāti.

Aplūkojot centra telpas, Valsts prezidents un kundze tika iepazīstināti ar 2018. gada nogalē aizsāktu projektu, kam pateicoties iestādē ir izveidoti divi plaši, mūsdienīgi un mājīgi dzīvokļi, kuros kopā ar trim bērniem dzīvo “mamma”, tādējādi veidojot ģimenisku, mīlošu, uzticībā un savstarpējās attiecībās balstītu vidi, kas daudz sekmīgāk veicina bērnu attīstību. Veiksmīgas projekta realizācijas gadījumā šādu ģimenisku aprūpes modeli plānots ieviest arī citos valsts sociālās aprūpes centros bērniem.

Pēc tam E. Levits un A. Levite uzklausīja aktuālos jomas jautājumus, kas satrauc gan institūciju pārstāvjus, gan ģimenes, kurās aug bērni ar invaliditāti. Īpaši tika izcelti temati saistībā ar adopciju, infrastruktūras pilnveidošanu un vides pieejamību, sabiedrības attieksmi un valsts iesaisti jomas sakārtošanā.

Uzklausot dažādos viedokļus un pieredzes stāstus, Valsts prezidents norādīja, ka “valstī nav attīstīta sistemātiska pieeja jautājumu risināšanā un viss tiek darīts sektoru līmenī, nevis horizontāli, starpinstitucionāli”.

“Lai sakārtotu sociālās aprūpes jomu, ir jāmaina valsts pārvaldības modelis – ir jāsāk saistīt kopā nozares – izglītība, ekonomika, finanses, labklājība u. tml., nevis viss jādara vienai iestādei. Uz problēmām un to risinājumiem jāskatās kompleksi, ilgtermiņā, un jābūt skaidram redzējumam par to, kur vēlamies nokļūt un ar kādiem soļiem to sasniegsim. Šobrīd šāda uzstādījuma iztrūkst, tāpēc arī sistēma nemainās,” pauda E. Levits.

Tāpat sarunas dalībnieki bija vienisprātis, ka jāstrādā pie sabiedrības attieksmes maiņas, kas ietu roku rokā ar solidaritāti. Lai Latvija būtu moderna un ilgtspējīga valsts, ikvienam tās iedzīvotājam jājūtas piederīgam un vienvērtīgam.

10.01.2020. Valsts prezidents Egils Levits kopā ar dzīvesbiedri Andru Leviti apmeklē Valsts sociālo aprūpes centru “Rīga”