Egils Levits
Valsts prezidents Egils Levits piedalās un uzrunā klātesošos  28. Egmont grupas plenārsēdē “New Ways to Drive FIU Effectiveness in a Risk-Based Environment” 2022. gada 14. jūlijā

Šodien, 14. jūlijā, Valsts prezidents Egils Levits uzrunāja vairākus simtus pasaules finanšu izlūkošanas dienestu ekspertu 28. Egmont grupas plenārsēdē Rīgā, kas veltīta jaunu veidu apzināšanai, kā padarīt finanšu izlūkošanas dienestu darbu efektīvāku. Plenārsēdes laikā Valsts prezidents apliecināja valsts gatavību turpināt smagi strādāt un ieviest inovācijas cīņā ar noziedzīgiem nodarījumiem  Latvijas finanšu sistēmā. 

Valsts prezidents izteica gandarījumu par šāda līmeņa konferences norisi Latvijā, norādot, ka tā nav tikai nejaušība, bet gan novērtējums par paveikto. “Latvija ir pirmā valsts, kas izpildījusi visus 40 Finanšu darījuma darba grupas noteiktos ieteikumus. Tāpat ar Eiropas Savienības atbalstu esam izveidojuši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas inovāciju centru, kas ir starptautiska iniciatīva,” teica Valsts prezidents E. Levits.

E. Levits uzsvēra, ka esošajā ģeopolitiskajā situācijā cīņa pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, terorisma finansēšanu ir kļuvusi vēl svarīgāka. “Krievijas iebrukums Ukrainā ir izraisījis milzīgu cilvēku traģēdiju un satricinājis Eiropas ģeopolitisko un drošības situāciju. Tas ir izraisījis arī globālus satricinājumus ar tālejošām ekonomiskām, finansiālām, sociālām, vides un, protams, humanitārām sekām. Šajā kontekstā cīņa pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, terorisma finansēšanu un ar to saistītajiem noziegumiem ir kļuvusi vēl nepieciešamāka un tajā pašā laikā arī sarežģītāka,” atzīmēja E. Levits.

Valsts prezidents arī norādīja, ka mūsdienu mainīgajā vidē valstu nacionālās drošības jautājums nav tikai nelikumīgi iegūti līdzekļi un korupcija: “Korupcija nav vienīgais jautājums, kas rada bažas. Kibernoziedzība, terorisma finansēšana, krāpšana, starptautiskās noziedzīgās organizācijas, narkotiku tirdzniecības organizāciju darbība, cilvēku tirdzniecība un kontrabanda un, protams, ieroču izplatīšanas finansēšana ir Egmont grupas valstu darba kārtības prioritātes.”

14.07.2022. Valsts prezidents Egils Levits piedalās un uzrunā klātesošos  28. Egmont grupas plenārsēdē “New Ways to Drive FIU Effectiveness in a Risk-Based Environment”
VIDEO (visa Valsts prezidenta runa angļu valodā):