Ārlietas Egils Levits Nacionālā drošība
Valsts prezidents Egils Levits tiekas ar V.E. Spānijas Karalistes Deputātu kongresa prezidenti Meričelu Batetu Lamanju (Meritxell Batet Lamaña)

Valsts prezidents Egils Levits šodien Rīgas pilī tikās ar Spānijas Karalistes Deputātu kongresa prezidenti Meričelu Batetu Lamanju (H.E. Ms Meritxell Batet Lamańa), augstu novērtējot valstu izcilās divpusējās attiecības, kā arī efektīvo sadarbību NATO un ES ietvaros. Prezidents arī atzīmēja, ka Latvija, atgūstot neatkarību 90. gadu sākumā, varēja mācīties no Spānijas iepriekšējās transformācijas pieredzes, autoritārismu nomainot ar demokrātisku valsts sistēmu 70. gadu vidū.

Lielākā uzmanība sarunas laikā tika pievērsta drošības politikai Eiropā. E. Levits augstu novērtēja Spānijas dalību NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupā Latvijā, regulāru dalību Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijā, kā arī nodrošinot Latviju ar pretgaisa aizsardzības sistēmu NASAM. E. Levits un M. Lamanja bija vienisprātis, ka, lai arī Latvija un Spānija ģeogrāfiski viena no otras atrodas patālu, tomēr vienādi izprot NATO kopējo aizsardzības politiku, kas nosaka, ka apdraudējums vienai valstij ir apdraudējums visai aliansei. “Esmu gandarīts uzsvērt, ka gan jūsu valsts Eiropas dienvidu daļā, gan Latvija Eiropas ziemeļaustrumos vienādi izprotam aktuālo Eiropas drošības situāciju,” sacīja E. Levits. M. Lamanja atzīmēja, ka visai Spānijas delegācijai šajā vizītē ir bijis svarīgi uzsvērt šo solidaritāti.

Valsts prezidents atzinīgi izteicās par NATO Madrides samita lēmumiem, kas atbilst jaunajai drošības realitātei. Tāpat E. Levits novērtēja samita organizatorisko izcilību un iespēju pārrunāt aktuālos jautājumus ar Spānijas amatpersonām.

Pārrunājot Krievijas izraisīto karu Ukrainā, E. Levits un M. Lamanja pauda pilnīgu atbalstu Ukrainai. M. Lamanja uzsvēra, ka visa Spānijas sabiedrība ir vienota Ukrainas atbalstam un tāpat viss Spānijas parlaments nosoda Krievijas karu.

Abas puses uzsvēra nepieciešamību pasaules demokrātisko valstu kopienai cieši sadarboties, lai atbildētu uz demokrātijas apdraudējumiem, kā arī izcēla nepieciešamību pēc lielākas ES lomas globālajā dienaskārtībā. M. Lamanja sarunā akcentēja Spānijas atbalstu multilaterālisma principam pasaulē.

Pārrunājot valstu izcilās divpusējās attiecības, M. Lamanja pievērsa uzmanību sadarbības paplašināšanai starp abu valstu parlamentiem, tāpat arī pieminēja kultūras un izglītības sakaru veicināšanu. E. Levits atzīmēja, ka labprāt redzētu plašāku spāņu valodas kā otrās svešvalodas apguvi Latvijas skolās. Valsts prezidents arī novērtēja veiksmīgo Latvijas sadarbību ar Spāniju starptautiskajās organizācijās.

VIDEO:
09.07.2022. Valsts prezidents Egils Levits tiekas ar V.E. Spānijas Karalistes Deputātu kongresa prezidenti Meričelu Batetu Lamanju (Meritxell Batet Lamaña)