Raimonds Vējonis
Valsts prezidents Latvijas Vēsturnieku komisijas starptautiskajā konferencē: jāizvērtē mūsu pagātne, lai veidotu labāku nākotni
Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Latvijas Kara muzejā uzrunājot Latvijas Vēsturnieku komisijas starptautiskās konferences “Neiespējamā pretošanās: opozīcija, pielāgošanās un izdzīvošana komunistiskā un nacistiskā režīma laikā Austrumeiropā (1940 – 1991)” dalībniekus, uzsvēra: “Lai veidotu labāku nākotni, nepieciešams izzināt un izvērtēt līdz šim neizpētītās Latvijas vēstures lappuses”.

Valsts prezidents atzīmēja, ka zinātniekiem ir jārod objektīvas atbildes uz daudziem sarežģītiem jautājumiem: Kādas bija cilvēku attiecības ar okupācijas režīmiem? Kuros gadījumos varam teikt, ka cilvēki apzināti sadarbojās, bija nodevēji? Kuros gadījumos cilvēki tika piespiesti sadarboties, lai izdzīvotu? Kad sadarbība bija lielā mērā apstākļu sakritība vai laikmeta iezīme?

“Lai mēs varētu pāršķirt šī Latvijas vēstures posma lappuses un pilnvērtīgi doties uz priekšu kā saliedēta sabiedrība, mums nepieciešams profesionālu, izglītotu vēsturnieku izsvērtas un pamatotas atbildes, kas balstītas uz objektīviem pētījumiem un rūpīgu darbu arhīvos, nošķirot emocijas no faktiem,” uzsvēra Raimonds Vējonis.

Valsts prezidents atzina, ka veikt šādu izpēti, sniedzot atbildes uz šādiem sarežģītiem jautājumiem, brīžiem var būt ļoti nepateicīgs darbs, jo var nākties nostāties pret sabiedrībā jau nostiprinātiem stereotipiem un mītiem. Tomēr viņš aicināja zinātniekus un pētniekus nebaidīties no šādām situācijām un atcerēties, ka šis darbs paliks vēsturē, to pētīs un ar to strādās nākamās paaudzes, tādēļ ir svarīgi, lai pētījumi būtu objektīvi un vispusīgi.

Pirms dalības konferencē Valsts prezidents iepazinās ar Latvijas Kara muzeja ekspozīciju par Pirmo pasaules karu un tikās ar šīs ekspozīcijas veidotājiem.