Ārlietas Egils Levits
kopbilde ar Līneburgas mēri Klaudiju Kališu un citiem tikšanās dalībniekiem

28. aprīlī darba vizītes laikā Valsts prezidents Egils Levits Līneburgā apmeklēja “Nordost Institut” un pārrunāja Latvijas un Vācijas sadarbību vēstures un kultūras vēstures izpētē. Institūta arhīvā atrodamas 130 000 grāmatu par Baltiju. Abas puses bija ieinteresētas rīkot kopīgu semināru par vēstures pētījumu plašākas komunikācijas jautājumiem.

28.04.2023. Valsts prezidents Egils Levits apmeklē “Institut für Kultur und Geschichte der Deutschen in Nordosteuropa” Līneburgā

28. aprīlī Valsts prezidents arī tikās ar Līneburgas mēri Klaudiju Kališu. Valsts prezidents novērtēja daudzpusīgās saites, kas vēsturiski izveidojušās starp Līneburgu, Latviju un Baltijas telpu: “Līneburgā mijas vēsture un laikmetīgums, mūs saista daudzpusīga sadarbība, ko turpinām vienotas Eiropas labā.”

28.04.2023. Valsts prezidents Egils Levits tiekas ar Līneburgas mēri Klaudiju Kališu