Egils Levits
Valsts prezidents pasniedz Cildinājuma rakstu Marģeram Vestermanim
18. septembrī Valsts prezidents Egils Levits Rīgas pilī pasniedza Cildinājuma rakstu Dr. hist. h. c. Marģeram Vestermanim par mūža darbu Latvijas sabiedrības vēsturiskās atmiņas veidošanā, Latvijas ebreju vēstures dokumentēšanā un traģisko holokausta vēstures lappušu izpētē.

“Augsti godātais Vestermaņa kungs! Vispirms es sirsnīgi apsveicu jūs 95 gadu jubilejā. Tas ir vecums, kas līdzinās teju Latvijas valsts vecumam. Jūs esat piedzīvojis visu, kas ir noticis ar Latviju. Es gribētu minēt trīs lietas. Pirmkārt, Jūs esat Latvijas patriots, un visu šo laiku kā Latvijas patriots Jūs esat darbojies un devis savu ieguldījumu Latvijas valsts labā. Otrkārt, Jūs esat Latvijas ebreju kopienas kultūrvēsturiskā mantojuma glabātājs, un šī kopiena ir devusi savu pienesumu ne tikai Latvijai, bet arī, protams, visai ebreju kopienai pasaulē. Tā ir neliela kopiena, bet ar ļoti nopietnu devumu. Treškārt, Jūs esat saglabājis atmiņu (un arī to turpināt) par holokaustu. Mums Latvijā ir bijuši gan gaiši, gan tumši notikumi, un, protams, arī šis notikums ir Latvijas vēstures sastāvdaļa, un ir svarīgi, lai sabiedrība to zina. Tādēļ es vēlos pasniegt Jums Cildinājuma rakstu, kas ir personīga atzinība par Jūsu līdzšinējo darbu. Liels paldies Jums!” teica Valsts prezidents Egils Levits.

“Ir prieks un gods strādāt savas tautas un Latvijas labā. Tās nav frāzes, tas ir dzīvs saturs,” saņemot Cildinājuma rakstu, pauda M. Vestermanis.

 

18.09.2020. Valsts prezidents Egils Levits pasniedz Cildinājuma rakstu Dr. hist. h. c. Marģeram Vestermanim par mūža darbu Latvijas sabiedrības vēsturiskās atmiņas veidošanā, Latvijas ebreju vēstures dokumentēšanā un traģisko holokausta vēstures lappušu i