Egils Levits
Valsts prezidents pasniedz Cildinājuma rakstu un medaļu Romas katoļu baznīcas kardinālam Jānim Pujatam 90 gadu jubilejā
14. novembrī Valsts prezidents Egils Levits piedalījās Viņa Eminences kardināla Jāņa Pujata 90 gadu jubilejas Svētajā Misē un pasniedza J. Pujatam Valsts prezidenta Cildinājuma rakstu un medaļu.

Valsts prezidenta Egila Levita apsveikuma vārdi

Jūsu Eminence!

Sirsnīgi sveicu Jūs nozīmīgajā 90 gadu jubilejā!

Esmu pārliecināts, ka Jūs šodien varat ar prieku atskatīties uz aizvadītajiem gadu desmitiem un būt patiesi gandarīts par paveiktajiem darbiem un to nestajiem augļiem.

Mūsu Latvijas valsts ir tikai nedaudz vecāka par Jums, un Jūsu dzīves ceļš ir nesaraujami savijies ar mūsu valsts likteņiem.

Jūs kā katoļu garīdznieks esat bijis kopā ar savu tautu smagajos okupācijas gados, kad Latvija nebija brīva un arī cilvēku ticības brīvība un baznīcas darbība tika būtiski ierobežota. Var apbrīnot Jūsu paaudzes garīdznieku ticības spēku un pārliecību, izvēloties savu kalpošanas ceļu apspiestības gados un spēju uzturēt cilvēkos ticību un kristīgās vērtības.

Katoļu baznīcas darbība arī okupācijas gados un saglabātie kontakti ar Svēto Krēslu ļāva saglabāt un stiprināt mūsu cilvēkos arī ticību Latvijas neatkarības un brīvības atgūšanai.

Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas Jūsu jau kā Rīgas arhibīskapa metropolīta vadībā Romas katoļu baznīca Latvijā sekmīgi iesaistījās sadarbībā un dialogā ar Latvijas valsti un sabiedrību. Cilvēks kā ticīgais, kā kristietis cenšas īstenot kristietības ideālus, kā pilsonis viņš ir pakļauts valsts likumiem, tādēļ sadarbība un savstarpējs respekts starp valsti un baznīcu – visām mūsu baznīcām – ir ārkārtīgi svarīgs, lai sabiedrība varētu auglīgi un harmoniski attīstīties.

Mēs visi esam gandarīti par ciešajām attiecībām starp valsti un baznīcu un novērtējam dažādu reliģiju mierīgu līdzāspastāvēšanu un kopdarbību mūsu Latvijas labumam.

Latvija lepojas, ka esat viens no diviem mūsu tautas garīdzniekiem, kuram Romas pāvests ir uzticējis kardināla titulu un atbildību.

Jūsu paša stiprā ticība, dzīves gudrība, apbrīnojamās darbaspējas un cilvēciskā pieticība ir leģendāra ne tikai ticīgo saimē, bet visā Latvijas sabiedrībā. Jūs ar savu dzīvi un darbu varat kalpot par iedvesmojošu paraugu visiem, kuri meklē atbildes uz lielajiem dzīves jautājumiem tieši baznīcas mācībā.

Nozīmīgajā jubilejā atļaujiet man Jums pasniegt Valsts prezidenta Cildinājuma rakstu un Valsts prezidenta medaļu par mūža darbiem un kalpojumu mūža garumā mūsu cilvēkiem un Latvijai.

Daudz laimes! Lai Jums stipra veselība, izturība šajos sarežģītajos laikos un možs prāts!

14.11.2020. Valsts prezidents Egils Levits pasniedz Cildinājuma rakstu un medaļu Romas katoļu baznīcas kardinālam Jānim Pujatam 90 gadu jubilejā