Egils Levits
Valsts prezidents pateicas nevalstiskajām organizācijām par darbu sabiedrības kopējam labumam
Valsts prezidents Egils Levits šodien Rīgas pilī tikās ar vairākām nevalstiskajām organizācijām (NVO), lai uzklausītu to darbības aktualitātes. Dažādas NVO izrādīja interesi tikties ar Valsts prezidentu un izrunāt savas darbības aktuālos jautājumus.

Šodien Rīgas pilī ieradās tās NVO, kuru pamatdarbība saistīta ar ģimenes politikas un bērnu tiesību jautājumiem, kā arī sieviešu tiesību aizsardzību. Valsts prezidents tikās ar šīs jomas NVO pārstāvjiem, aptverot sarunā šo NVO daudzveidību un uzklausot to viedokļus.

Valsts prezidents apspriedās ar pārstāvjiem no biedrībām “Marta”, “Papardes zieds”, “Biedrība ģimenes atbalstam “Tēvi””, lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un viņu draugu apvienības “Mozaīka”, Latvijas SOS bērnu ciemata asociācijas, kustības “Dzīvesbiedri”.

Prezidentam notika saruna arī ar pārstāvjiem no biedrībām “Asociācija Ģimene”, “Vecāku Alianse”, “Universum”, “Krīzes grūtniecības centrs”, Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīcas diakonijas centra, ar juristi Ingu Biti un Rīgas Svētās Vecās Ģertrūdes baznīcas mācītāju Kristu Kalniņu.

Valsts prezidents augsti vērtēja NVO ieguldījumu šo sabiedrībai būtisko jautājumu risināšanā un personu brīvprātīgo darbu, kas kalpo kopējam labumam, kā arī pauda cieņu demokrātiskai sabiedrībai raksturīgo viedokļu daudzveidībai šajos jautājumos.

15.11.2019. Tikšanās ar pārstāvjiem no biedrībām “Marta”, “Papardes zieds”, “Biedrība ģimenes atbalstam “Tēvi””, “Lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un viņu draugu apvienība “Mozaīka””, “Latvijas SOS – bērnu ciemata asociācija” un kustību “Dzīvesbie 15.11.2019. Tikšanās ar pārstāvjiem no biedrībām “Asociācija Ģimene”, “Vecāku Alianse”, “Universum”, “Krīzes grūtniecības centrs”, LELB diakonijas centra, ar sabiedriski aktīvu juristi Ingu Biti un Rīgas Svētās Vecās Ģertrūdes baznīcas mācītāju Kristu Kal